Mohamed Ridouani kandidaat om Louis Tobback op te volgen

De 36-jarige Mohamed Ridouani is kandidaat om bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 in Leuven de sp.a-lijst aan te voeren in opvolging van Louis Tobback, die dat jaar 80 wordt en al sinds 1995 burgemeester is van Leuven. Dat heeft hij bekendgemaakt tijdens een persontmoeting. De leden van de sp.a kiezen op 15 december de lijsttrekker voor deze verkiezingen. Ridouani is de enige kandidaat en zal zo goed als zeker de nominatie binnenhalen.

Tobback wordt in 2018 80 jaar en is al sinds 1995 burgemeester van Leuven. De leden van de sp.a kiezen op 15 december de lijsttrekker voor deze verkiezingen. Het is zo goed als zeker dat Ridouani de enige kandidaat zal zijn en de nominatie zal binnenhalen.

Ridouani, die in Leuven geboren werd als zoon van ouders die in de jaren 60 vanuit Marokko immigreerden en die aan de KU Leuven afstudeerde als licentiaat handelswetenschappen, werd bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2006 als lid van Spirit verkozen op een kartellijst sp.a-Spirit en onmiddellijk aangesteld als schepen bevoegd voor leefmilieu, onderwijs, personeelszaken en diversiteit.

2.325 voorkeursstemmen

In 2009 trad hij toe tot de sp.a. Bij de verkiezingen in 2012 haalde hij 2.325 voorkeurstemmen, het tweede hoogste aantal van de sp.a-ers op de lijst. Sindsdien is hij schepen van leefmilieu, onderwijs, economie, personeelsleden en vastgoed. Hij werd - onder meer door Louis Tobback - de afgelopen jaren herhaaldelijk genoemd als diens opvolger. 

Ridouani geniet in Leuven vooral bekendheid als initiatiefnemer een tiental jaren geleden van het zogenaamde buddy-project dat voorziet in naschoolse begeleiding voor maatschappelijk kwetsbare leerlingen door studenten lerarenopleiding. Het project bereikt jaarlijks een 1.500-tal leerlingen. Hij slaagde er ook in alle scholen in het basis- en secundair onderwijs op dezelfde lijn te krijgen om te streven naar kwalitatieve schoolinfrastructuur.

Daarnaast lag hij enkele jaren terug aan de basis van Leuven Klimaatneutraal 2030 waarin een brede maatschappelijke coalitie aan een duurzame stad werkt. Een tijd terug lanceerde Ridouani ook Leuven Mindgate, waarmee de stad met spelers als IMEC, KU Leuven en dergelijke Leuven internationaal nog meer op de kaart wil zetten.

2 Louis Tobback is al sinds 1995 burgemeester in Leuven.
photo_news Louis Tobback is al sinds 1995 burgemeester in Leuven.

Gelijke kansen

Verwijzend naar de kansen die Leuven hem geboden heeft om zich als oudste van zes kinderen in een arbeidersgezin maatschappelijk op te werken stelt Ridouani dat hij 'ook anderen verder dezelfde kansen en perspectieven wil geven die hij zelf gekregen heeft'.

"Leuven moet een stad worden waar mensen zich goed voelen en waar iedereen mee kan. De gecreëerde welvaart en levenskwaliteit moet er voor iedereen zijn. De 20.000 kinderen in Leuven moeten ongeacht hun afkomst alle kansen krijgen om hun talenten en passies maximaal te ontplooien". Ridouani wil daarnaast armoede structureel aanpakken door jobkansen te creëren voor iedereen.

2
kos

'Leuven moet een stad worden waar mensen zich goed voelen en waar iedereen mee kan'

Mohamed Ridouani

Groene stad

Leuven moet niet alleen een van de meest zorgzame steden worden. Als het van Ridouani afhangt moet het ook een van de meest groene steden van Europa worden. Hij denkt hierbij niet alleen aan verduurzaming van de mobiliteit en publieke ruimte, collectieve wijkrenovaties en energieadvies op maat, maar ook aan hernieuwbare energieprojecten.

Hij wil Leuven, dat door de aanwezigheid van de universiteit al eeuwenlang een aantrekkingspool van talent en ondernemerschap is, ook laten uitgroeien tot een van de vernieuwende steden op technologisch vlak. Stadsvernieuwing moet volgens Ridouani evenwel hand in hand gaan met de uitbouw van Leuven tot een 'bruisende, solidaire en verbonden gemeenschap'.

Opvallende voorstellen

Tijdens de persontmoeting waarin hij zijn kandidatuur toelichtte, lanceerde hij enkele opmerkelijke voorstellen. Zo wil Ridouani dat het budget dat Leuven besteedt aan de voor- en naschoolse kinderopvang opgetrokken wordt van 600.000 euro tot 2 miljoen euro zodat dit in alle 60 scholen in het Leuvense kan worden ingericht.

Hij wil dat Leuven zich verder cultureel profileert door in het stadscentrum een nieuwe podiumzaal te bouwen en onder meer op die manier ervoor klaar te zijn om zich in 2030 kandidaat te stellen als culturele hoofdstad van Europa.

Ridouani wil tegen februari in de gemeenteraad een bestek indienen voor de selectie van bedrijven die windmolens bouwen langs de E40 in Haasrode, een site die eerder in een studie werd aangewezen als gunstig voor een dergelijk project. "We willen hiervoor een coöperatieve oprichten waarin de Leuvenaar kan participeren", aldus Ridouani.

Lees meer