2
Photo News

N-VA dient nieuwe amendementen in: stemming versoepeling abortuswet over zomerreces getild

Binnen de conferentie van voorzitters in de Kamer is er geen consensus bereikt om het wetsvoorstel dat de abortuswet versoepelt woensdagnamiddag aan de agenda van de plenaire Kamer toe te voegen. Dat werd in kringen van de fractieleiders vernomen. N-VA en Vlaams Belang hebben intussen nieuwe amendementen ingediend en opnieuw advies gevraagd aan de Raad van State. 

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.
Pas je cookie instellingen hier aan.

Zoals verwacht steunden voldoende tegenstanders van de wet (N-VA, CD&V en Vlaams Belang) de vraag om een advies van de Raad van State te vragen over een amendement, zodat de verdere behandeling van de tekst is geschorst. En omdat het parlement volgende week de deuren sluit, kan het voorstel niet meer voor de zomer worden gestemd.

Vierde advies

Het is al de vierde keer dat een advies aan de Raad van State wordt gevraagd. CD&V-fractieleider Servais Verherstraeten liet evenwel verstaan dat er geen vijfde keer komt na de zomer. Voor hem moet er de komende maanden gezocht worden naar een consensus in het dossier, maar met of zonder consensus zal het debat wat hem betreft in september ten gronde gevoerd worden.

Ook Peter De Roover (N-VA) ontkende dat zijn partij het debat blokkeert. “Dit debat zal hoe dan ook plaatsvinden. We gaan dit voeren en het democratisch proces wordt niet stopgezet”, luidde het. Vincent Van Quickenborne van Open Vld, dat voorstander is van de versoepeling, zei bereid te zijn het gesprek aan te gaan om “binnen een redelijke termijn” een oplossing te vinden, “maar niet tot sint-juttemis.”

“Anti-democratische daad”

Niettemin was er opnieuw grote verontwaardiging op de banken van de voorstanders. PS-fractieleider Ahmed Laaouej had het over een antidemocratische daad en had en passant nog een sneer veil voor N-VA. Hij noemde N-VA “de wachtkamer van Vlaams Belang”. Of die uithaal in lijn ligt met de bereidheid van PS-voorzitter Paul Magnette om te gaan onderhandelen met N-VA over een nieuwe regering, valt te betwijfelen.

“Ik ben niet verrast, maar dat maakt mijn verontwaardiging er niet kleiner om”, stelde Kristof Calvo (Ecolo-Groen). “Ik vind dit radicaal antidemocratisch. Die link met de formatie zou er niet mogen zijn. Partijvoorzitters die er niet in geslaagd zijn een regering te vormen, willen nu de parlementaire democratie fnuiken.”

Reglement en wet op de Raad van State moeten worden aangepast, zoniet gaat ons dit binnen enkele maanden zuur opbreken

Kamervoorzitter Patrick Dewael

Kamervoorzitter Patrick Dewael liet opnieuw verstaan dat hij niet gediend was met de gang van zaken. Het reglement en de wet op de Raad van State verplichten hem te laten stemmen over de vraag om advies. “Ook al spijt me dat, ik ben aan handen en voeten gebonden.” Hij riep daarom op een reflectie te starten om reglement en wet aan te passen. “Zoniet gaat ons dit binnen enkele maanden zuur opbreken.” Op deze manier is het immers mogelijk om elke wet te blokkeren van zodra enkele fracties maar over voldoende stemmen beschikken. Ook Raoul Hedebouw (PVDA) en Karin Jiroflée (sp.a) hadden daarvoor gewaarschuwd. Sophie Rohonyi (DéFI) kondigde alvast een voorstel aan om dergelijke procedureslag in de toekomst te voorkomen.

Formatie

Door het uitstel kunnen de onderhandelaars voor een nieuwe regering verder proberen een coalitie op de been te brengen, zonder dat de stemming over abortus roet in het eten zou gooien. Zoals bekend proberen voorzitters Egbert lachaert (Open Vld), Georges-Louis Bouchez (MR) en Joachim Coens (CD&V) de huidige coalitie uit te breiden met N-VA, sp.a en cdH. N-VA-voorzitter Bart De Wever maakte vorig weekend evenwel duidelijk dat verdere onderhandelingen onmogelijk zouden zijn mocht de versoepeling van de abortuswet groen licht krijgen.

Verherstraeten herinnerde eraan dat in het verleden nog al procedures zijn aangewend om een bespreking op de lange baan te schuiven. Hij doelde daarmee op de splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde. “Hoeveel keer hebben de Franstaligen toen aan de alarmbel getrokken? Hoeveel keer hebben de Franstaligen toen een belangenconflict uitgelokt, tot in de Duitstalige gemeenschap toe? Wat is gebruik en wat is misbruik. Gebruik is als het u uitkomt en het is misbruik als het u niet uitkomt.” 

Lees ook:

Njet van N-VA en CD&V, stemming over abortuswet wellicht uitgesteld (+) 

“Er zijn dringender zaken dan de abortuswet” (+) 

2
Photo News

Lees meer