Photo News

N-VA verwijt regeringspartners van PS "schuldig verzuim" in dossier Samusocial

De PS kon binnen de Brusselse daklozenorganisatie Samusocial enkel jarenlang haar gang gaan "door het schuldig verzuim van de opeenvolgende partijen die met de PS meeregeerden op de verschillende bestuursniveaus van Gewest en Brussel Stad". Dat zegt Liesbet Dhaene, Brussels parlementslid van N-VA.

De N-VA-politica verwijst naar het eerdere schandaal rond gewezen OCMW-voorzitster Pascale Peraïta (PS) in 2013. Zij kwam in opspraak toen bleek dat ze als directrice van Samusocial 192.000 euro bruto per jaar verdiende en een woning van het OCMW betrok.

Dhaene: "Toenmalig voogdijministers Evelyne Huytebroeck (Ecolo) en Brigitte Grouwels (CD&V) stonden erbij en keken ernaar. Nochtans hadden zij enkele maanden eerder al een vernietigend rapport ontvangen van de inspectie Financiën die ook inbreuken op de wetgeving van openbare aanbesteding vermeldde".

Dat men binnen de OCMW-raad van de Stad Brussel niets wist van wat er aan de gang was bij Samusocial noemt Dhaene "totaal ongeloofwaardig". Zij wijst er ook op dat de beslissing om aan Peraïta een woning van het OCMW toe te kennen unaniem genomen werd in de OCMW-raad, dus ook met instemming van Ecolo, MR, cdH en sp.a.

Volgens Dhaene spelen de Franstalige socialisten van de PS wel de "hoofdrol" in gebeurtenissen rond Samusocial, maar kon die partij enkel haar gang gaan "door het schuldig verzuim van de andere politieke partijen die met de PS meeregeerden in de verschillende niveaus van Gewest en Brussel Stad". Dhaene: "Het is tekenend dat het schandaal maar door Ecolo in de media werd gebracht op het moment dat zij in de oppositie zitten, daar waar hun voogdijminister de vorige legislatuur zich beperkte tot horen, zien en zwijgen".

'Het is tekenend dat het schandaal maar door Ecolo in de media werd gebracht op het moment dat zij in de oppositie zitten, daar waar hun voogdijminister de vorige legislatuur zich beperkte tot horen, zien en zwijgen'

N-VA Brussel

Vlaams Belang: "Dwingen tot ontslag"

Oppositiepartij Vlaams Belang vindt dat alle politici die in opspraak zijn gekomen in de zaak rond de Brusselse vzw Samusocial ontslag moeten nemen uit al hun publieke mandaten. "En indien ze dat niet spontaan doen, moeten ze daartoe gedwongen worden", zegt Vlaams Belang-fractieleider Dominiek Lootens.

Voor Vlaams Belang is de maat vol nu is gebleken dat ook familieleden van bestuurders bij Samusocial gewerkt hebben. De partij gelooft ook niet dat er verandering zal komen met kandidaat-burgemeester Philippe Close. "Zeker nu blijkt dat ook hij tal van mandaten gewoon verzwegen heeft", aldus Dominiek Lootens. "Daarom eisen we dat alle betrokkenen - Mayeur en Peraïta op kop - ontslag nemen uit al hun publieke functies. En indien ze dit niet spontaan doen, dat ze ertoe gedwongen worden vanuit de bevoegde politieke instanties", stelt Lootens.

Lees meer