2 Een Volkswagen Passat wordt onderworpen aan een emissietest.
AP Een Volkswagen Passat wordt onderworpen aan een emissietest.

Nieuwe emissietests voor auto's in EU zijn in zicht

Eurocommissaris voor Interne Markt Elzbieta Bienkowska maakt zich sterk dat de lidstaten dicht bij een compromis staan over de invoering van nieuwe uitstoottests voor auto's die gebaseerd zijn op het feitelijke rijgedrag. Dat heeft ze vandaag in Luxemburg laten verstaan na beraad met de Europese ministers van Milieu.

Het Volkswagenschandaal plaatste opnieuw de schijnwerpers op de anomalie dat de meting van de uitstoot van stikstofoxide in laboratoria geen realistisch beeld geeft van de ware uitstoot die een wagen in het verkeer produceert. Bij dieselmotoren met name ligt de ware uitstoot vaak vele malen hoger.

Naar verwachting woensdag stemmen experts van de lidstaten over de integratie van de 'echte tests' in de goedkeuringsprocedures voor nieuwe types wagens. Uitgangspunt van het voorstel van de Europese Commissie blijft dat autoproducenten de uitstoot beperken tot 80 milligram per kilometer. Er wordt wel een overgangsperiode voorzien. Zo zouden autobouwers tot september 2019 tot 60 procent mogen afwijken van die norm.

"Ons voorstel is ambitieus, maar realistisch", zei Bienkovska. Desondanks voert Duitsland nog steeds het verzet aan, maar de Poolse eurocommissaris maakt zich sterk dat er weldra een doorbraak komt. "We zitten dicht bij een compromis." Het uiteindelijke compromis over de conformiteitsfactor (de toegestane afwijking van de norm, nvdr) en de overgangsperiode zal volgens haar ook niet te ver afwijken van het Commissievoorstel.

2 Eurocommissaris Elzbieta Bienkowska.
BELGA Eurocommissaris Elzbieta Bienkowska.

"Diesel blijft belangrijk"

Intussen verdedigt Denis Gorteman, topman van de Belgische Volkswagenimporteur D'Ieteren, de dieselwagen. "Men probeert de dieselwagen vandaag in de prullenbak te gooien, maar hij blijft toch belangrijk om de CO2-uitstoot te verminderen." Dat zei hij vandaag tijdens een debat over de rol van bedrijven en vakbonden in de strijd tegen de klimaatopwarming, op initiatief van minister van Energie en Milieu Marie Christine Marghem.

Gorteman benadrukte dat Volkswagen heeft aangegeven zijn verantwoordelijkheid te zullen nemen na de affaire rond de sjoemelsoftware. De Duitse autobouwer biechtte in september op wereldwijd in 11 miljoen wagens software te hebben geïnstalleerd die uitstoottesten om de tuin leidt.

"In België is het wegverkeer goed voor 18 procent van de CO2-uitstoot. Het is de bedoeling dat op 0 procent te brengen dankzij elektrische wagens", legde Gorteman uit. Hij voegde eraan toe dat het nog jaren zal duren voor die elektrische wagens voor iedereen betaalbaar zullen zijn.

Een diesel scoort beter in CO2-uitstoot dan een gelijkaardige benzinemotor. Voor wat betreft de emissie van stikstofoxiden (NOx) en fijn stof doet een diesel het dan weer relatief minder goed dan een benzinewagen.

'Men probeert de dieselwagen vandaag in de prullenbak te gooien, maar hij blijft toch belangrijk om de CO2-uitstoot te verminderen'

Denis Gorteman, D'Ieteren

Lees meer