2 Kersvers Open Vld-voorzitter Egbert Lachaert wil bouwen aan een “België 2.0, op liberale leest geschoeid”.
BELGA Kersvers Open Vld-voorzitter Egbert Lachaert wil bouwen aan een “België 2.0, op liberale leest geschoeid”.

Nieuwe Open Vld-voorzitter Lachaert wil “efficiënt België 2.0”

Open Vld-voorzitter Egbert Lachaert wil dat er een debat komt over efficiëntere structuren. “We moeten mensen waar geven voor hun geld”, zo heeft Lachaert vandaag verklaard in De Zevende Dag op Eén. CD&V-voorzitter Joachim Coens vindt dat een goede samenwerking tussen de federale en Vlaamse regering cruciaal is. Minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem reageerde op zijn beurt tijdens VTM Nieuws dat de nieuwe regering zou moeten worden gevormd rond de huidige regering-Wilmès.

De huidige staatsstructuur moet voor de nieuwe liberale voorzitter, eenvoudiger en efficiënter, zodat de politiek terug beslissingen kan nemen. Volgens Lachaert, enkele maanden geleden nog het gezicht van het verzet binnen zijn partij tegen de paarsgroene regering die PS-voorzitter Paul Magnette voor ogen had, gingen staatshervormingen in het verleden steevast over symbolen, maar nooit over efficiëntie. “Er is nog nooit een liberale staatshervorming geweest.” 

Liberale staatshervorming

Die efficiëntie moet ook voorop staan bij de verdeling van de bevoegdheden. Lachaert ziet bijvoorbeeld arbeidsmarktbeleid of fiscale autonomie idealiter bij de regio's zitten, maar “veel zaken kunnen perfect in één hand op federaal niveau omdat we zien dat het niet werkt om ze te splitsen”. Gezondheidspreventie is daar een voorbeeld van.

Morgen komt het nieuwe partijbestuur van Open Vld, met Lachaert als voorzitter, voor het eerst samen. Dat bestuur is statutair samengesteld, maar Lachaert laat alvast uitschijnen gevoelig te zijn voor de ondervertegenwoordiging van vrouwen en diversiteit in dat bestuur. Hij benadrukt daarnaast een sterke entente te hebben met Bart Tommelein, zijn tegenkandidaat bij de verkiezingen, en dat ze hebben afgesproken samen de partij te willen laten groeien.

2 "Oplossing die samenwerking veiligstelt, is het belangrijkste” volgens CD&V-voorzitter Joachim Coens.
BELGA "Oplossing die samenwerking veiligstelt, is het belangrijkste” volgens CD&V-voorzitter Joachim Coens.

Federale regering mét of zonder N-VA

Ook CD&V-voorzitter Joachim Coens reageerde in De Zevende Dag op Eén, meer bepaald op het vormen van een volgende federale regering. Hij zegt niet expliciet dat N-VA deel moet uitmaken van die regering. Wel benadrukt hij dat de samenwerking tussen de federale regering en de Vlaamse regering - met N-VA’er Jan Jambon aan het hoofd - cruciaal is. 

Zoals bekend zijn de socialistische voorzitters begonnen aan een voorzichtige snuffelronde met het oog op de vorming van een volgende federale regering, na afloop van de volmachtenperiode. Voor de coronacrisis toesloeg, bleef CD&V steevast op de lijn dat N-VA deel moet uitmaken van een federale regering om zo een meerderheid te hebben in beide taalgroepen.

Maar vandaag herhaalde Coens dat niet met zoveel woorden. Hij merkte op dat de hele voorbereidende fase draaide rond een poging om PS en N-VA in de regering te krijgen. “Dit debat is gebeurd”, zei de christendemocratische voorzitter. “Als men een oplossing vindt die de samenwerking tussen de federale en Vlaamse regering veilig stelt, dan is dat het belangrijkste.” Ter herinnering: CD&V zit samen met N-VA en Open Vld in die Vlaamse regering.

Sociaal-economisch relanceplan

Voor Coens is het van belang dat lessen worden getrokken uit de coronacrisis. “Samenwerking is cruciaal”, luidde het. “Wie mee wil, wil mee, maar we moeten vooruit.”

Voor zijn liberale collega Egbert Lachaert is “de crisis te diep, de mensen vragen dat er wordt bestuurd”. Het belangrijkste voor hem is dan ook dat er een sociaal-economisch relanceplan komt. 

De uitslag van de verkiezingen is nog altijd dezelfde. De krachtsverhoudingen tussen de partijen zijn nog niet veranderd.

Pieter De Crem (CD&V)

Huidige regering-Wilmès als uitgangspunt

Tijdens VTM Nieuws zei minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V) deze middag dat het “helikopterzicht” moet behouden blijven. “De uitslag van de verkiezingen is nog altijd dezelfde. De krachtsverhoudingen tussen de partijen zijn nog niet veranderd”. Het uitgangspunt blijft voor hem dat er binnen beide taalgroepen een meerderheid moet zijn en dat PS en N-VA als grootste partijen aan zet moeten zijn.

Wel verwijst De Crem naar de piste dat de kern van de toekomstige regering zou moeten worden gevormd rond de huidige regering-Wilmès (MR, CD&V en Open Vld). “Dat is de belangrijkste boodschap die de voorzitters van de partijen hebben meegekregen. Het zijn de voorzitters die dat zullen moeten uittekenen.”

Eerst verslag, dan tweede gespreksronde

Sp.a-voorzitter Conner Rousseau en PS-voorzitter Paul Magnette werken aan een verslag van de gesprekken die ze de afgelopen tijd hebben gehad met hun collega-voorzitters in het kader van de vorming van een nieuwe federale regering. Nadien volgt een tweede gespreksronde. Het duo heeft zichzelf daarvoor geen al te strakke timing opgelegd.  

Of ze al rond de tafel zaten met de nieuwe Open Vld-voorzitter Egbert Lachaert is niet meteen duidelijk.

186 reacties

Alle reacties zijn welkom zolang ze voldoen aan de do's en don'ts die je hier kan terugvinden: gedragsregels. Elke dag ontvangen wij duizenden reacties, het kan enkele uren duren voor jouw reactie wordt geplaatst. Wordt jouw reactie afgekeurd dan werd er geoordeeld dat deze onze gedragsregels schendt.
  • Luc Snykers

    Droom maar verder en bereid U maar beter voor op een tweede golf .Dat is nuttig werk

  • Piet Vanderhaagt

    Volgens mij wil iedereen graag een efficiënt België, maar met de huidige politieke meute zal dit nooit gebeuren.

Lees meer