Mensen met dementie uit woonzorgcentrum Den Olm in Bonheiden en hun mantelzorgers stelden een uniek kunstproject tentoon in GC Blikveld: De Alzheimer Code
David Legreve Mensen met dementie uit woonzorgcentrum Den Olm in Bonheiden en hun mantelzorgers stelden een uniek kunstproject tentoon in GC Blikveld: De Alzheimer Code

Nieuwe wet maakt keuze rusthuis mogelijk voor wanneer dementie toeslaat

Oudere mensen zullen in de toekomst kunnen vastleggen waar ze willen verblijven of in welk rusthuis ze willen terechtkomen indien ze ooit dement zouden worden. Ook mensen die op latere leeftijd een huis of appartement willen kopen, krijgen betere bescherming. Dat staat in een wetsontwerp waarmee minister van Justitie Koen Geens (CD&V) de wettelijke regeling voor wilsonbekwamen wil verbeteren.

Ongeveer 100.000 mensen in ons land zijn wilsonbekwaam. Het kan gaan om demente ouderen, maar ook comapatiënten, mensen met een mentale handicap of met een psychische stoornis. Ze zijn meerderjarig, maar door hun gezondheidstoestand niet meer in staat over zichzelf of hun bezittingen te beslissen of hun belangen te verdedigen.

Vandaag kan je enkel voorzorgsmaatregelen nemen over transacties rond je vermogen. Door een uitbreiding van de zogenaamde voorzorgsvolmacht zal je voortaan ook kunnen bepalen waar je wil verblijven of in welk rusthuis je wil terechtkomen mocht je ooit dement worden of in coma belanden.

De wettekst, die nog groen licht moet krijgen, moet ook een betere bescherming invoeren voor mensen die op hun oude dag bijvoorbeeld een appartement aan zee willen kopen. Ze zien die wens soms in rook opgaan omdat de bank geen hypothecaire lening toestaat uit vrees voor het verlies van de hypothecaire zekerheid wanneer iemand wilsonbekwaam wordt. Door de wetswijziging zal de lening blijven lopen als iemand wilsonbekwaam wordt.

De tekst voert ook een permanente evaluatie door van de situatie van de beschermde persoon. Vandaag geldt die verplichting slechts om de twee jaar. Binnenkort wordt een bewindvoerder verplicht de vrederechter op de hoogte te brengen van fundamentele wijzigingen, bijvoorbeeld in de gezondheidstoestand, waarop de vrederechter nagaat of de wilsonbekwaamheid moet worden geëvalueerd.

Een bewindvoerder zal niet meer voor elke procedure voor de vrederechter moeten verschijnen. Voortaan zal een en ander ook via mail kunnen. Enkel als de rekeningen niet kloppen of fouten bevatten, zal de bewindvoerder nog op het matje worden geroepen.

Reacties

Alle reacties zijn welkom zolang ze voldoen aan de do's en don'ts die je hier kan terugvinden: gedragsregels. Elke dag ontvangen wij duizenden reacties, het kan enkele uren duren voor jouw reactie wordt geplaatst. Wordt jouw reactie afgekeurd dan werd er geoordeeld dat deze onze gedragsregels schendt.

Lees meer