BELGA

Nog 3 % praktiserende katholieken in België

In België zijn er nog slechts 3 procent pratikerende katholieken, twee keer minder dan tien jaar geleden. Dat meldt de RTBF op basis van een opiniepeiling bij 1.500 Belgen.

Volgens Liliane Voyé en Karel Dobbelaere, mede-auteurs van boek Autres temps, autres moeurs. Travail, famille, éthique, religion et politique: la vision des Belges", zijn de cijfers gebaseerd op een wetenschappelijke studie bij 1.500 Belgen, gebaseerd op individuele interviews.

In de nieuwsuitzending van de RTBF werd volgens Voyé en Dobbelaere foutieve informatie verspreid. In het Franstalige boek staat dat er in België 9,2 procent atheisten zijn en 32,6 "sans appartenance religieuse" of onkerkelijken, samen iets meer dan 40 procent. "Het cijfer 40 procent atheisten dat de RTBF signaleerde, is duidelijk fout. Wat die 40 procent onkerkelijken betreft, onderstrepen we verder in het boek dat onder hen dus 9,2 pct atheist is en daarnaast mensen die onkerkelijk zijn, maar gelovig", aldus Voyé en Dobbelaere.

Verder zijn er 4 procent die behoren tot de Kernkatholieken (noyau) waarvan duidelijk vermeld staat dat ze regelmatig pratikerend zijn en bovendien lid zijn van religieuze of kerkelijke organisaties en sommigen doen er vrijwilligerswerk (Nederlandstalig boek, p. 148, franstalige boek p. 150: dus regelmatig pratikerenden "et sont membres d'une association ou d' un mouvement d'Eglise, et dans ce cadre, font parfois du volontariat) .

Wat de pratikerende katholieken betreft telt de EVS enquête 8,7 procent, en dus niet 3 procent zoals in het Belga-bericht vermeld is (zie p. 149 in het frranstalig boek, waarbij vermeld is dat dit conform is aan de enquêtes van ISOP en ESS).

Voyé is samen met Koen Abts en Dobbelaere auteur van het recent verschenen boek "Autres temps, autres moeurs. Travail, famille, éthique, religion et politique: la vision des Belges" ("Andere tijden, andere zeden. Werk, gezin, ethiek, religie en politiek: de visie van de Belgen", uitgegeven bij Racine Campus).

Lees meer