2
photonews

Nooit minder kandidaat-inspecteurs: “Helft 'straatflikken' straks ouder dan 60. Een ramp”

Tot -3.000 in één jaar

Officiële cijfers bewijzen de dalende aantrekkelijkheid van de politie als werkgever. In één jaar tijd waren er 3.000 kandidaat-inspecteurs minder - een daling van 30 procent. "Over tien jaar is de helft van de 'straatflikken' ouder dan 50 en zélfs 60. "Een ramp", zegt vakbond VSOA. Minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V) wil dat er 200 miljoen euro per jaar extra vrijkomt voor de politiediensten.

De politie moét aantrekkelijker worden om de vacatures in te kunnen vullen. Dat is al vaak gezegd. Maar nu bewijzen officiële cijfers van de rekruteringsdienst dat ook. Vorig jaar schreven amper 8.198 kandidaten zich in. Een absoluut dieptepunt. Terwijl in een niet zo ver verleden elk jaar nog bijna 12.000 mannen en vrouwen stonden te springen om bij de politie te gaan.

Gigantisch alarmsignaal

Kandidaat-inspecteurs vormen de basis van de politie én zijn de échte 'straatflikken'. Ze stromen na hun tests en opleiding van anderhalf jaar door naar onder andere verkeers- en interventiediensten, rechercheteams of de luchthaven- of spoorwegpolitie. Dat er plots 3.000 kandidaten minder zijn, noemt Vincent Houssin van de politievakbond VSOA doodzonde, onbegrijpelijk en een gigantisch alarmsignaal. "Want hoe groter de visvijver, hoe beter de kwaliteit", zegt hij. 

"We hebben al zo vaak aan de alarmbel getrokken bij de politieke partijen om het beroep aantrekkelijker te maken. Wat hebben de voorbije regeringen gedaan? Enorm bespaard, het statuut uitgehold en de lonen gedurende 18 jaar bevroren." Volgens hem is het resultaat er nu naar. "Het politieapparaat draait her en der vierkant en het beroep is onaantrekkelijker geworden. Nu zijn al meer dan de helft van de straatflikken 40- en 50-plussers. Over tien jaar is de helft van dat korps dus ouder dan vijftig en zélfs zestig jaar. Een regelrechte ramp", zegt Houssin.

Smeken

Pas recent nog werden de lonen van politieambtenaren en het burgerpersoneel gelijkgeschakeld met andere lonen van het openbaar ambt. "Het is toch niet normaal dat we zelfs moesten smeken om nog maar hetzélfde loon te krijgen", zegt Houssin.

Een beginnende inspecteur verdient door die smeekbede nu 1.550 à 1.600 euro netto per maand. Niet genoeg, vindt de vakbond. "Ik ken startende politiemensen die 140 km van huis werken. Alleen al aan woon-werkverkeer verrijden ze elke maand 500 euro brandstof. Reken maar uit: op het einde van de maand houden ze in feite amper het bestaansminimum over." De politiebond ziet nog redenen waarom veel kandidaten afhaken: het geweld tegen de politie, de vele valse klachten en de vaak te lakse houding op het vlak van bestraffing of bijstand. "Dat knaagt aan de motivatie."

War for talent

Olivier Van Raemdonck, woordvoerder van oud-binnenlandminister Jan Jambon (N-VA), bevestigt de cijfers: "Het is alle hens aan dek om jongeren aan boord te krijgen. Er woedt een war for talent. Veel kandidaten haken nu voortijdig af door de lange doorlooptijden en kiezen voor een andere job. Die zijn we voorgoed kwijt."

Er lopen wel al proefprojecten die het juridisch toelaten om jongeren die nog geen volledige opleiding doorlopen hebben, toch officieel op te nemen in het werknemersbestand van de politie. Hij zegt dat er ook naar flitsende aanwervingscampagnes gekeken is in onder andere Nederland. Mensen binnen de politie zelf noemen de campagnes een illustratie voor de povere aantrekkingskracht als werkgever. "In Nederland staan jonge politiemensen glimlachend op blitse kleurenfoto's. In ons land voert de politie campagne met zwart-witfoto's van sip kijkende mensen die precies van het oorlogsfront komen. Inderdaad: wie wil daar nu niet werken?", klinkt het cynisch.

Maatregelen

Minister De Crem erkent het probleem. “Daarom heb ik ineens de nodige maatregelen genomen. Vanaf dit jaar wordt de rekrutering opgetrokken van 1.400 tot 1.600 politiemensen. Daarnaast wordt de opleiding korter, doelgerichter, waarbij de politiemensen sneller ter beschikking komen van de zones of van de specifieke vragen, bijvoorbeeld of ze bij de spoorwegpolitie willen gaan of de havenpolitie”, zei hij vanochtend in VTM Nieuws.

De Crem bevestigt dat er een problematiek is met de loopbaan. “Ten eerste is het aanwerven een probleem, mede omdat er veel concurrentie is met de privésector omdat er een goede economische omgeving is. Ten tweede worden mensen te weinig voorgesteld om tijdens hun loopbaan extra opleidingen te volgen”, zegt de minister, die toevoegt dat hij met de vakbonden een sectoraal akkoord heeft opgemaakt waarmee het statuut beduidend verbeterd is.

Er is in het verleden veel bespaard bij de politie, maar De Crem ziet de mogelijkheid om jaarlijks 200 miljoen extra vrij te maken. “Dat kan bijvoorbeeld door vrijwillige fusie van zones waarbij de dubbelstructuren er zullen uitvallen, door de gemeenschappelijke aankoop van materiaal en misschien kan de politie iets leren van Defensie, dat er een enveloppefinanciering zou komen, waarbij de federale politie het totale deel van de begroting zou krijgen en zelf zou kunnen beslissen waar het geld wordt ingezet, niet alleen voor materiaal, maar in de eerste plaats voor personeel.”

Ook Kristof Calvo vindt dat er een andere aanpak nodig is. “Jan Jambon is niet de kwaadste minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, maar er zijn wel een aantal tekortkomingen op het terrein. Zo moet de lokale rekrutering versterkt worden. Daarnaast moeten politiezones fuseren”, besluit de politicus in VTM Nieuws. 

2 Met uitzondering van een kleine opleving in 2016, gaat het aantal inspecteurs in dalende lijn.
rv Met uitzondering van een kleine opleving in 2016, gaat het aantal inspecteurs in dalende lijn.

140 reacties

Alle reacties worden voor publicatie gelezen -en goed- of afgekeurd- door het moderatie-team van HLN. Elke reactie moet voldoen aan deze gedragsregels.
Je naam en voornaam verschijnen bij je reactie.
  • Bob Boomer

    Mens toch ! Er is politie genoeg en er zijn middelen genoeg. Er zijn teveel mensen, waardoor er teveel overtredingen zijn, teveel criminaliteit en dus tekorten bij justitie, bij politie en het gevangeniswezen. En dit los je niet op met prioriteiten (meer centen) want hierdoor schep je elders weer een tekort.

  • Gino Denil

    Toch is er vooruitgang. Herinner me het anderhalf uur uittikken van een verslag met 1 vinger toen ik lang geleden eens een gevonden portefeuille binnenbracht. En toen ontstond een groot probleem. Ik was niet de vinder, maar de binnenbrenger. En dus kon hij me ook niet meer zo maar laten gaan. Opgelost na 8 uur. En toen kreeg ik de vraag of ik ze niet terug mee wilde nemen, maar ze dan wel 30 jaar moest bewaren. Gent, in de jaren '70.

Lees meer