THINKSTOCK

Oma vrijgesproken voor dodelijke bed-sharing met kleinkind

Een 59-jarige vrouw uit Gent is vrijgesproken voor een fatale bed-sharing met haar vijf weken jonge kleinkind. De oma moest zich voor de rechtbank verantwoorden voor onopzettelijke doding door gebrek aan voorzichtigheid of voorzorg.

Het tragische voorval gebeurde op oudejaarsavond 2013. Omdat haar kleinkind maar bleef huilen, besloot de vrouw om de baby bij haar in bed te nemen. Maar toen de oma wakker werd, bleek haar kleinkind overleden.

Uit het gerechtelijk onderzoek bleek dat een deskundige niet kon uitsluiten of het kind door verstikking, dan wel wiegendood om het leven kwam. Omdat de vrouw gedronken had en een licht kalmeermiddel nam, waarvan ze volgens de rechtbank wist dat het niet mocht in combinatie met alcohol, besloot het parket haar voor onopzettelijke doding te vervolgen.

In zijn vonnis merkte de rechter op dat er geen traumatisch letsel werd vastgesteld bij de baby en hij volgde een expert die zei dat de doodsoorzaak, wiegendood of verstikking, niet met zekerheid kon worden aangetoond. Volgens de rechtbank is er ook geen oorzakelijk verband tussen het onzorgvuldig handelen en de dood van de baby, waardoor een vrijspraak volgde.

De rechter merkte wel op dat zowel door Kind&Gezin als de medische wereld bed-sharing wordt afgeraden bij zuigelingen.

Lees meer