UNKNOWN

28 procent van twintigers in Brussel heeft geen diploma hoger middelbaar

De christelijke vakbond ACV en de Franstalige christelijke arbeidersbeweging MOC vragen een Marshallplan voor het Brusselse onderwijs. De organisaties erkennen wel dat er inspanningen gedaan worden door de Franse en de Vlaamse Gemeenschap, maar vinden die te mager.
 
Het percentage jongeren tussen de 20 en 24 jaar dat geen diploma hoger middelbaar onderwijs heeft, bedroeg in 2007 17 procent in België en 28 procent in Brussel. 27 procent van de Brusselaars jonger dan 18 jaar leeft in een familie die getroffen is door werkloosheid, tegenover 18 procent in Wallonië en 8 procent in Vlaanderen.
 
Het ACV en de MOC vragen om de maatregelen die genomen werden door de Franse Gemeenschap (D+, inschrijvingsdecreet, gedifferentieerde begeleiding) en de Vlaamse Gemeenschap (het GOK, het decreet Gelijke Onderwijskansen) te versterken om gemengd onderwijs te creëren in de Brusselse scholen.
 
Tekort aan leerkrachten
"Van de 25 scholen die erg in trek zijn bij de inschrijvingen, bevinden zich er 18 in Brussel, waar de onderwijssituatie precair is", aldus Léon Detroux, voorzitter van ACV-Onderwijs Brussel.
 
Voor het ACV en de MOC moeten de kinderopvang, het kleuter- en basisonderwijs prioriteit krijgen. Ook het tekort aan leerkrachten die over de nodige kwalificaties beschikken, moet worden aangepakt. De organisaties pleiten voor een grondige hervorming van de opleiding van de onderwijzers: er moet worden gestreefd naar een minstens vierjarige opleiding van universitair niveau.
 
In Brussel verlaten bijna zes leerkrachten op de tien het onderwijs tijdens de vijf eerste jaren dat ze lesgeven. In de hele Franse Gemeenschap is dat 40 procent. (belga/sps)

Lees meer