THINKSTOCK

Aantal studenten voor hogeschoolopleidingen opnieuw gestegen

Het aantal studenten dat ingeschreven is voor een van de huidige hogeschoolopleidingen in Vlaanderen, is in vergelijking met vorig academiejaar met 3,6 procent gestegen, tot 111.377. Dat zegt de Vlaamse Hogescholenraad (VLHORA), die zich baseert op het aantal inschrijvingen op 1 oktober.

Nochtans ligt het totaal aantal studenten aan de Vlaamse hogescholen duidelijk lager dan vorig academiejaar. Die paradox valt te verklaren doordat de meeste academische bachelor- en masteropleidingen van de hogescholen vanaf dit academiejaar geïntegreerd zijn in de universiteiten. Vorig jaar telden alle hogescholen samen namelijk 132.724 ingeschreven studenten, maar 25.094 van hen volgden een van die geïntegreerde opleidingen.

Wanneer die opleidingen buiten beschouwing worden gelaten en er enkel nog rekening wordt gehouden met de huidige hogeschoolopleidingen, telt de VLHORA nu exact 3.877 hogeschoolstudenten meer dan een jaar geleden. "We zien daarmee al tien jaar op rij een stijging van het studentenaantal voor de huidige hogeschoolopleidingen", zegt Marc Vandewalle, secretaris-generaal van de VLHORA. "Er zijn in die periode ongeveer 30.000 hogeschoolstudenten bijgekomen."

Het aantal generatiestudenten, dat zijn de studenten die zich voor het eerst inschrijven in het hoger onderwijs, kende bij de huidige hogeschoolopleidingen nochtans ook een daling. "Er zijn 2,2 procent minder generatiestudenten ingeschreven, maar het aantal 18-jarigen is ook met 3,1 procent gedaald", nuanceert Vandewalle. "Die twee categorieën stemmen niet helemaal overeen met elkaar, maar is dus wel een lichte stijging van het aandeel generatiestudenten dat voor een hogeschoolopleiding koos."

De studiegebieden die volgens de cijfers van de VLHORA in absolute aantallen de grootste stijging van het studentenaantal kennen zijn: Handelswetenschappen en Bedrijfskunde (+1.238), Gezondheidszorg (+854) en Industriële Wetenschappen en Technologie (+800).

Lees meer