PHOTO_NEWS

Crevits sluit afvoeren taaltest voor professoren niet uit

Vlaams onderwijsminister Hilde crevits bekijkt momenteel of en hoe de taalregeling voor universiteiten en hogeschool bijgestuurd moet worden. "De vraag is of de taaltest het juiste middel is", luidt het vandaag onder meer op haar kabinet, nadat bekendraakte dat een kleine tien procent van de Vlaamse professoren die lesgeven in het engels nog geen attest behaalde.

Crevits noemt het belangrijk dat professoren de taal waarin ze doceren goed beheersen. "Het is de verantwoordelijkheid van elke instelling om ervoor te zorgen dat de kwaliteit van het onderwijs centraal staat én geborgen is", benadrukt ze. "De vraag is of de taaltest het juiste middel hiertoe is".

De CD&V-minister wil nagaan of de huidige taalregeling - die in 2012 is ingevoerd - universiteiten en hogescholen niet belemmert om zich internationaal te profileren en buitenlands talent aan te trekken. En ze geeft aan dat ze het signaal ontvangen heeft dat de taalregeling voor extra planlast zorgt.

Bijsturing lijkt zich dus op te dringen. "In overleg met alle actoren" wil Crevits nagaan of dat nodig is. Zowel planlast als complexiteit zullen daarbij in rekening genomen worden. "Hierbij zullen we ook luisteren naar alternatieven of goede buitenlandse voorbeelden", luidt het nog op haar kabinet. "We houden alle opties open."

Lees meer