Financiering hoger onderwijs goedgekeurd

Het Vlaams parlement heeft woensdag het decreet over de nieuwe financiering van het hoger onderwijs goedgekeurd. Het veelbesproken voorstel blijft links en rechts op kritiek botsen. Zo sluit de onderwijsvakbond VSOA-onderwijs nieuwe acties niet uit.

In het decreet wordt de financiering onder meer afhankelijk van het aantal geslaagde studenten (de veelbesproken outputfinanciering) en van de inspanningen die universiteiten en hogescholen leveren voor kansengroepen. Minister van Onderwijs Frank Vandenbroucke wil daarmee "een tweede democratiseringsgolf" realiseren.

In de nieuwe financiering zal ook rekening gehouden worden met het wetenschappelijk onderzoek aan de verschillende instellingen.

De humane wetenschappen vreesden dat zij te weinig middelen zouden krijgen op basis van hun onderzoeksresultaten, omdat het aantal publicaties daarin een belangrijke rol speelt. Er werd daarom afgesproken tegen 2011 een Vlaams academisch bibliografisch bestand op te richten. Dat moet ervoor zorgen dat publicaties van de geesteswetenschappen makkelijker te vinden zijn. In afwachting wordt 1 miljoen euro extra vrijgemaakt voor onderzoek in de geesteswetenschappen.

Ook op andere punten werd het decreet nog bijgewerkt. De instellingen krijgen bijvoorbeeld zelf de mogelijkheid om voor mindervermogende studenten een lager inschrijvingsgeld te vragen.
Studenten en personeel hebben maandenlang sterke kritiek gehad op het nieuwe decreet. Zo waren er in december nog betogingen en werd er gedreigd met nieuwe acties indien de tekst ongewijzigd zou blijven.

De tekst van het decreet werd de afgelopen weken nog op verschillende punten bijgeschaafd. Toch sluit Luc Van den Bosch, secretaris van het VSOA-onderwijs, nieuwe acties niet uit. Die eventuele acties zouden dan niet zozeer gericht zijn tegen de inhoud van het decreet op zich, maar eerder tegen de financiering in zijn geheel en "tegen de manier waarop de Vlaamse regering omgaat met het onderwijs". "We zijn niet helemaal tevreden met het decreet, maar het is in goede zin bijgestuurd, bijvoorbeeld wat de humane wetenschappen betreft. Onze acties hebben dus succes gehad", aldus Van den Bosch.

Toch sluit hij nieuwe acties niet uit. Die zouden dan gericht zijn tegen de "gebrekkige financiering" van het Vlaamse onderwijs. "Minister Vandenbroucke zal het niet met me eens zijn, maar voor de Vlaamse regering is onderwijs geen prioriteit", luidt de kritiek. "Zo moeten de middelen voor het hoger onderwijs stijgen tot 2 pct van het bruto binnelands product. Dat is nu 1,2 pct. Voor het totale onderwijs moet dat 7 pct zijn. Dat is nu 4 à 5 procent", aldus Van den Bosch.

Bij de Christelijke Ondewijscentrale (COC) plant men geen nieuwe grote acties. Kleinere lokale acties zijn niet uitgesloten. Zo wordt woensdagmiddag in een aantal hogescholen een kaars gebrand bij het doodsprentje met daarop de foto van minister Vandenbroucke, zegt Rudy Van Renterghem van het COC. Volgens Van Renterghem wil het COC vooral kijken naar de volgende Vlaamse verkiezingen en de beslissingen die de nieuwe regering zal nemen rond bijkomende financiering.

Ook uit politieke hoek was er woensdag nog wat kritiek te horen op het nieuwe financieringsdecreet. Groen! en Jong Groen! spreken van een "gemiste kans", Lijst Dedecker hekelt onder meer de outputfinanciering en vreest dat het ontwerp zal leiden tot een devaluatie van de afgeleverde diplomas. (belga/jv)

Lees meer