Hogeschool Gent wil integratie met Universiteit Gent

"In het licht van de herstructurering van het hoger onderwijs is voor de Hogeschool Gent een volledige integratie met de Universiteit Gent de meest logische keuze." Dat zegt de Hogeschool in een persbericht waarin het de strategische opties voor 2008-2013 van de raad van bestuur toelicht. Tegen het academiejaar 2013-2014 zou de integratie gerealiseerd moeten zijn. De Hogeschool Gent (HoGent) moet haar toekomstplannen wel nog bespreken met de Universiteit Gent (UGent).

Door de integratie zouden alle professionele en academische opleidingen van de HoGent geïntegreerd worden binnen de UGent. Frans Verheeke, voorzitter van de raad van bestuur, vindt dat in die wederzijdse integratie de grootste maatschappelijke meerwaarde ligt.
Algemeen directeur Robert Hoogewijs van de HoGent stelt wel een aantal voorwaarden. "We vragen een identieke financiering voor alle academisch gerichte opleidingen en een voldoende financiering voor de professioneel gerichte opleidingen. Ook moet de eigenheid van onze opleidingen bewaard blijven, vooral dan de praktijkgerichtheid en de directe inzetbaarheid van onze afgestudeerden. En last but not least mag ons personeel niet het slachtoffer worden van de integratie."

Volgens communicatieverantwoordelijke Johan Persyn is het voorstel te vergelijken met de Hogeschool-Universiteit Brussel, een fusie tussen de Brusselse hogescholen EHSAL, VLEKHO, HONIM en de Katholieke Universiteit Brussel.

Voor de kunstopleidingen kiest de HoGent voor de oprichting van één Vlaamse kunstenuniversiteit die alle huidige kunstopleidingen verenigt. Mocht dat niet lukken wil de hogeschool de kunstopleidingen mee opnemen in de integratie.

Samen met de Arteveldehogeschool en de Hogeschool West-Vlaanderen maken de HoGent en de UGent nu al deel uit van de Associatie UGent. (belga/jv)

Lees meer