PHOTO_NEWS

KU Leuven wil meer universitairen voor de (kleuter)klas

De KU Leuven heeft een visietekst uitgewerkt die meer universitairen voor de klas moet krijgen. "Een samenleving die niet uit zijn beste mensen rekruteert voor het onderwijs, is gedoemd om ten onder te gaan", waarschuwde rector Rik Torfs vanavond in Terzake op Canvas.

Concreet zien de Leuvense universiteit en de hogescholen uit de associatie onder meer heil in een soort 'educatieve master' waardoor jongeren sneller kunnen afstuderen als leraar, zonder dat ze een afzonderlijke lerarenopleiding moeten volgen.

Eens aan de slag, zouden de hoogopgeleide leerkrachten ook andere taken op zich kunnen nemen. "Geen administratie, dat gebeurt al te veel", aldus Torfs, die bijvoorbeeld denkt aan het begeleiden van jonge collega's. Dat kan via een drieledige carrière met junior, gewone en senior leraren, afhankelijk van wat de school belangrijk vindt.

Bovendien zouden bepaalde masters ook aan de slag kunnen in het basis- en zelfs het kleuteronderwijs. Misschien zouden bepaalde moeilijke klassen bijvoorbeeld voor universitairen kunnen zijn, aldus Torfs, die onderstreepte dat het aan de scholen is om daartoe te beslissen.

Lees meer