Schorsing Inschrijvingsdecreet Franstalig onderwijs verworpen

Het Grondwettelijk Hof heeft de vordering tot schorsing van het Inschrijvingsdecreet van de Franse gemeenschap verworpen. De gemeente Villers-la-Ville had samen met enkele ouders van leerlingen de schorsing gevraagd. Eerder op de dag had het Hof de Vlaamse inspectie van de Franstalig basisscholen in de rand rond Brussel wel geschorst.

Het Inschrijvingsdecreet, dat op 17 maart 2010 door het parlement van de Franse gemeenschap gestemd werd, bepaalt de spelregels voor de inschrijvingen in het eerste jaar van het secundair onderwijs en moet een einde maken aan de wachtrijen voor scholen. De kwestie verhitte de afgelopen twee jaar de gemoederen, zowel in de politiek als in de onderwijswereld van de Franstaligen.
         
Rechtsonzeker
De ouders startten de procedure op 9 juli, wanneer bijna alle leerlingen al ingeschreven zijn in een middelbare school, stelt het Hof. Als het decreet nu geschorst zou worden, zouden die inschrijvingen rechtsonzeker worden, en dus is een schorsing niet aangewezen, oordeelt het Hof. Bovendien zou de hele inschrijvingsprocedure misschien overgedaan moeten worden, wat zware gevolgen zou hebben voor het nieuwe schooljaar dat over een maand start.
        
Volgens het Grondwettelijk Hof zou een schorsing van het Inschrijvingsdecreet ook niets veranderen voor de leerlingen en hun ouders, omdat hun voorkeursscholen al hun beschikbare plaatsen al ingevuld hebben.
         
Er loopt bij het Hof ook nog een beroep tot vernietiging van het decreet. Daarover is nog geen uitspraak. (belga/sps)

Lees meer