BELGA

Slechts twintig vastbenoemde leerkrachten ontslagen

Jaarlijks worden slechts een twintigtal vastbenoemde leraars ontslagen, zo schrijft De Tijd vandaag. Dat is amper 0,02 procent. Het percentage, door Vlaams Parlementslid Koen Daniëls (N-VA) opgevraagd bij Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V), bewijst dat het vrijwel onmogelijk is een vastbenoemde kracht de deur te wijzen.

Als er geen tucht- of dringende redenen in het spel zijn, is het bijzonder moeilijk om een slecht functionerende leerkracht te ontslaan. Het kan pas na twee opeenvolgende negatieve evaluaties, of drie in de hele loopbaan. Die negatieve scores kunnen worden aangevochten bij een college van beroep. Vaak sneuvelen de dossiers door procedurefouten. In dat geval kan de betrokkene gewoon blijven lesgeven.

"Veel directeurs hebben een sterk dossier, maar het ontbreken van een datum, handtekening of juist adres volstaat om het te laten sneuvelen", zegt Marc Keppens, die namens het katholiek onderwijs in het college van beroep zit.

Lieven Boeve, de topman van het katholiek onderwijs, trok afgelopen weekend aan de alarmbel en pleitte voor een moderner personeelsbeleid. De onderwijsvakbonden weigeren voorlopig de discussie te openen. Ze ligt ook niet op tafel in de onderhandelingen over het lerarenloopbaanpact. "Gaat het er in andere bedrijven dan zo anders aan toe?", vraagt Jos Van Der Hoeven van de christelijke onderwijsvakbond.


Lees meer