BELGA

UGent overweegt dat bisstudenten 75 procent van studiepunten moeten halen

De Universiteit Gent beslist in januari over een pakket maatregelen die studenten beter moeten oriënteren, waaronder het voorstel dat bisstudenten 75 procent van hun studiepunten moeten halen. Samen met het oriënteringsinstrument "Simonproef" zijn dat de twee belangrijkste voorstellen die de rector in een column in De Tijd aanhaalt.

De oriënteringsproef Simon wordt al langer gebruikt aan de faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen, en werd daar ook ontwikkeld. Het online zelfevaluatie-instrument laat studiekiezers toe om na te gaan welke opleidingen aansluiten bij hun interesses en mogelijkheden. Op basis van zes prediktoren voorspelt de test in 77 op 100 gevallen correct of iemand zal slagen of niet.

"Idealiter moet de test op het einde van het secundair onderwijs gebeuren, waar hij nu al af en toe gebruikt wordt", verduidelijkt de Gentse rector Anne De Paepe. "We willen die ook zeer snel in het eerste jaar als remediëring inzetten om te zien of studenten goed op hun plaats zit. Het zou ons toelaten om in het eerste semester de studiebegeleiding te intensifiëren."

Tweede kans

Studenten die niet geslaagd zijn, blijven aan de UGent een tweede kans krijgen, al worden de regels verscherpt. Wie na een bisjaar wil verdergaan in zijn richting, moet voor 75 procent van de studiepunten geslaagd zijn. "Dat cijfer is niet arbitrair gekozen", zegt De Paepe. "Bissers die 75 procent halen, behalen in principe hun bachelordiploma. Het aantal mislukking onder de 70 procent is veel groter."

Naast de oriënteringsproef en een verscherping van de voorwaarden voor bissers, zitten in het pakket maatregelen nog enkele andere voorstellen. Er wordt onder meer nog nagedacht om een deliberatie in te voeren na de bachelor. "Daarbij zou je kunnen zeggen dat studenten geen masterdiploma kunnen behalen, als ze geen bachelordiploma hebben. We moeten paal en perk stellen aan een aantal situaties die er kwamen na de flexibilisering, en de onnodige studieduurverlenging tegengaan", aldus nog De Paepe.

Motiveren

De Gentse studentenraad (GRS) kan zich vinden in de voorstellen. "Wij willen uitgaan van een motiverende aanpak, daar is het hem echt om te doen," zegt voorzitter Jelle Heyvaert in een eerste reactie, want wat voorligt, maakt het voorwerp uit van verdere besprekingen. GRS vindt ook dat de remediëring als doel moet hebben dat studenten zo snel mogelijk slagen. "Soms slepen studenten vakken jaren mee en dat heeft en demotiverend effect."

De voorstellen moeten begin januari door de raad van bestuur van de UGent bekrachtigd worden. Het is de bedoeling dat de regeling zo veel als mogelijk in het academiejaar 2015-2016 ingaat.

Lees meer