Thinkstock

Van wereldtop naar ondermaats: leesniveau Vlaamse leerlingen in vrije val

Vlaamse leerlingen presteren ondermaats voor begrijpend lezen. Dat blijkt uit een internationaal onderzoek. In vergelijking met tien jaar geleden is het gemiddelde niveau fors gedaald. Toen haalden Vlaamse kinderen nog de 8ste plek, nu is dat plaats 32.

De resultaten komen uit het PIRLS-onderzoek ("Progress in International Reading Literacy Study"), dat de prestaties van leerlingen op het vlak van begrijpend lezen bekijkt. In Vlaanderen namen ongeveer 5.400 leerlingen uit het vierde leerjaar lager onderwijs uit 150 scholen deel aan het onderzoek, dat vorig jaar werd uitgevoerd. Daar komt Rusland als winnaar uit de bus.

Bijna alle Vlaamse leerlingen (97 procent) slagen erin om het basisniveau begrijpend lezen te halen. Maar in vergelijking met tien jaar geleden daalt het gemiddelde niveau fors, zowel bij sterk presterende als bij zwak presterende leerlingen. Binnen Europa presteren alleen de Franstalige gemeenschap, Frankrijk, Georgië en Malta slechter. Binnen West-Europa is Vlaanderen de grootste daler. 

Minder tijd voor taal

Het onderzoek geeft aan dat scholen in Vlaanderen duidelijk minder tijd besteden aan taal en lezen dan in andere landen. De "instructietijd" voor taal en lezen is in de loop van de jaren gedaald. Veel leerlingen en ouders staan ook weinig positief tegenover lezen. Bijna een derde van de leerlingen heeft een "eerder negatieve houding". Leerlingen die elke dag lezen, scoren merkelijk beter.

"Dit baart mij zeer grote zorgen," reageert Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V). "Geletterdheid betekent niet alleen dat je technisch goed kan lezen, je moet ook begrijpen wat er in teksten staat". Volgend jaar komt er een peilingsproef Nederlands bij dezelfde leerlingenpopulatie als die van in het onderzoek. Die moet aangeven of de leerlingen op het einde van de lagere school de eindtermen Nederlands halen. De minister wil alvast dat de inspectie de focus op begrijpend lezen versterkt. Ze gaat ook met het onderwijsveld overleggen over de aanbevelingen die de onderzoekers doen. 

128 reacties

Alle reacties zijn welkom zolang ze voldoen aan de do's en don'ts die je hier kan terugvinden: gedragsregels. Elke dag ontvangen wij duizenden reacties, het kan enkele uren duren voor jouw reactie wordt geplaatst. Wordt jouw reactie afgekeurd dan werd er geoordeeld dat deze onze gedragsregels schendt.
  • Hilde Eykens

    Dat ligt aan de kinderen die geen vlaams kunnen spreken laat staan lezen, goede zet op de speelplaats hun eigen taal laten spreken Het zal zeker helpen

  • Arthur Houben

    Hypocrisie ten top!Enerzijds jammeren over achteruitgang leesvaardigheid en intussen anderstaligen die zelfs de BASIS van onze taal niet hebben hun brabbeltaaltje toe te staan op school!Misschien de anderstalige ouders eerst verplichten onze taal als thuistaal te leren, crevits!Durf nog eens te wijzen naar de Vlaamse leerlingen die het niveau onderwijs nog nét boven water houden! Telkens opnieuw bekennen de politieke pamperaars zelf hun volksverlakkerij en gepamper.

Lees meer