VKA

Vanaf volgend schooljaar zijn kinderen vanaf 5 jaar leerplichtig, derde kleuterklas krijgt verplichte taalscreening

Vanaf volgend schooljaar zijn kinderen vanaf 5 jaar leerplichtig. De Commissie Onderwijs van het Vlaams parlement heeft daarvoor donderdag het licht op groen gezet. De wijziging maakt deel uit van het 'Onderwijsdecreet XXX’, een verzameling van allerhande aanpassingen in het onderwijsreglement - van kleuter- tot hoger onderwijs - in de aanloop naar volgend schooljaar. Zo komt er bijvoorbeeld ook een taalscreening voor de derde kleuterklas.

Het jaarlijkse onderwijsdecreet verzamelt de aanpassingen aan de onderwijsreglementen die in het volgende schooljaar ingaan in de verschillende onderwijsniveaus. Het 'Onderwijsdecreet XXX' werd vandaag/donderdag goedgekeurd in de Commissie Onderwijs in het Vlaams parlement.

Van 6 naar 5 jaar

De opvallendste vernieuwing is de verlaging van de leerplicht. Die gaat van 6 naar 5 jaar. Iedere kleuter vanaf 5 jaar moet vanaf volgend schooljaar 290 halve dagen verplicht op school zijn. Scholen kunnen wel uitzonderingen toestaan voor kinderen die bijvoorbeeld in revalidatie zitten, of kinesitherapie of logotherapie moeten volgen. 

De verlaagde leerplicht heeft tot gevolg dat leerlingen in scholen van openbare besturen vanaf de derde kleuterklas al levensbeschouwelijk onderwijs moesten krijgen, bleek eerder al uit een advies van de Raad van State. 

De regering wilde niet weten van verplichte godsdienstlessen voor kleuters, maar voorziet in het decreet wel een "opt in-systeem" zodat ouders ervoor kunnen kiezen hun kind te laten aansluiten bij levensbeschouwelijk onderwijs in een lagere school. Dat is conform de grondwet, klinkt het, omdat er enkel sprake is van een recht op levensbeschouwelijk onderricht, niet van een verplichting.

Verplichte taalscreening

Daarnaast komt er ook een verplichte taalscreening in de derde kleuterklas. Kinderen bij wie een taalachterstand wordt vastgesteld, moeten dan de rest van het jaar bijgewerkt worden in een taalbad of een ander taalintegratietraject. 

In principe kan de klassenraad op het einde van het kleuteronderwijs op basis van onder meer de taalkennis beslissen of een kleuter moet blijven zitten. Ouders kunnen die beslissing naast zich neerleggen, maar dan moet het kind in het eerste leerjaar een taalintegratietraject doorlopen, indien nodig kan dat voltijds. 

Veranderingen in secundair en hoger onderwijs

Ook in het secundair en hoger onderwijs verandert een en ander. Zo moeten onderwijsinstellingen voortaan minstens de officiële benamingen van de opleidingen, structuuronderdelen, vakken en modules gebruiken in hun eigen communicatie. Het - flexibelere - stelsel voor leren & werken wordt dan weer ingekanteld in het duaal leren. Voortaan zullen leerlingen in het stelsel voor leren en werken ook voltijds op school aanwezig moeten zijn als de werkplekcomponent niet is ingevuld. 

Een eerder plan om het maximale percentage aan anderstalige vakken in de Nederlandstalige bachelors op te trekken van 18,33 naar 50 procent - evenredig met het percentage in de masters - sneuvelde dan weer eerder al op de regeringstafel. Onder meer de Vlaamse Beweging had kritiek geuit op die plannen. 

Het Onderwijsdecreet verhuist nu naar de plenaire vergadering, waar het wellicht in de loop van de komende weken wordt gestemd. 

Lees ook: 

De vergeten kinderen: “Iedereen mag op café, maar wij mogen niet naar school” (+)

Van coronaveilige speelpleinwerking tot zomerschool: zo regelen Vlaamse gemeentes kinderopvang in de grote vakantie (+)

4 reacties

Alle reacties zijn welkom zolang ze voldoen aan de do's en don'ts die je hier kan terugvinden: gedragsregels. Elke dag ontvangen wij duizenden reacties, het kan enkele uren duren voor jouw reactie wordt geplaatst. Wordt jouw reactie afgekeurd dan werd er geoordeeld dat deze onze gedragsregels schendt.
  • Steve Theuninck

    Moeten kinderen wier ouders geen vaste verblijfplaats (foorreizigers, schippers, ed.) hebben, al vanaf hun 5 jaar op internaat gaan? Ikzelf was 6 jaar, toen ik op internaat ging, en dit had toch al een grote impact.

  • Chris Hom

    Kinderen die de taal beheersen en begrijpen starten met een goede basis in het onderwijs. Anderstaligen moeten de landstalen zo snel mogelijk aanleren, ook de ouders moeten hun verantwoordelijkheid hiervoor nemen + de landstalen kennen.

Lees meer