Voorlopig blijven de klassen leeg.
ANP Voorlopig blijven de klassen leeg.

Onderwijsvakbonden blijven met heleboel vragen zitten over wat na paasvakantie

"We stellen vast dat de minister denkt aan nieuwe scenario's", zegt Koen Van Kerkhoven van de christelijke onderwijsvakbond COC. "Maar dat roept een reeks geweldig moeilijke vragen op: wat met de niet geziene leerstof en wat met de evaluatie ervan? En wat zal bijvoorbeeld de opdracht zijn van de delibererende klassenraden op het einde van het schooljaar?”

Het is een reactie op de uitspraken van Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) die zich pessimistisch had getoond over het hervatten van de lessen na de paasvakantie. De minister opperde ook dat in die nieuwe fase (van afstandsonderwijs) ook nieuwe lesinhouden zouden worden aangeboden. Hij sprak in dat verband van zogenoemde 'pre-teaching': nieuwe lesinhoud aanbieden waar dan later wordt op teruggekomen wanneer de scholen opnieuw operationeel zijn.

Volgens COC moet er rekening gehouden worden met verschillende scenario's. Volgens het ene scenario zijn de scholen opnieuw in de mogelijkheid om nog les te geven. Dan zal de vraag zijn over hoeveel lestijd de scholen nog kunnen beschikken om de achterstand in te halen?

Volgens het andere scenario zijn de scholen niet meer in de mogelijkheid de reguliere lessen te hervatten. In dat geval zullen er wellicht nog maatregelen van een totaal andere aard moeten genomen worden.

De definitie die aan pre-teaching
wordt gegeven, is erg cruciaal

Koen Van Kerkhoven

"De minister spreekt van pre-teaching: nieuwe lesinhoud aanbieden waar dan later wordt op teruggekomen wanneer de scholen opnieuw open zijn", aldus Van Kerkhoven. "De definitie die aan pre-teaching wordt gegeven, is echter erg cruciaal: waar dan later wordt op teruggekomen wanneer de scholen opnieuw open zijn. Vraag is dus of er later wel kan op teruggekomen worden en welke de gevolgen zijn, als dat niet het geval is? En blijft deze definitie aangehouden?"

Dit alles toont volgens COC aan dat er nog een massa vragen zijn (van organisatorische, inhoudelijke én juridische aard) waarop een antwoord moet komen. "In ieder geval mag één element niet vergeten worden: de professionaliteit van de leraren zelf", vindt Van Kerkhoven. "Zij moeten een kader aangereikt krijgen waarbinnen zij kunnen handelen en zij zijn dé experten op de vloer en weten het best wat onze kinderen minimaal moeten meekrijgen om een volgend schooljaar goed te kunnen starten."

Zo weinig mogelijk leerachterstand

Voor Nancy Libert, algemeen secretaris van vakbond ACOD Onderwijs moet gekeken worden hoe we ervoor kunnen zorgen dat er zo weinig mogelijk leerachterstand ontstaat en de leerlingen gemotiveerd blijven, wanneer de maatregelen inderdaad verlengd worden, zoals de minister van Onderwijs verwacht. "We moeten ons zeker behoeden voor een tweesporenbeleid binnen onderwijs: voor ons zijn gelijke kansen voor alle lerenden zeer belangrijk", aldus Nancy Libert.

"Wij hebben er als ACOD Onderwijs dan ook op aangedrongen dat er pas sprake kan zijn van het aanbieden van nieuwe leerstof op het moment dat alle leerlingen in de mogelijkheid zijn om virtueel lessen en opdrachten te kunnen volgen/vervullen. Het genomen initiatief om laptops te voorzien voor kinderen die er zelf geen hebben, kunnen wij dan ook alleen maar toejuichen. Hoe dan ook zal deze nieuwe leerstof op de één of andere manier bij het terug opengaan van de scholen moeten herhaald worden."

Alleen maar leerstof blijven herhalen en geen nieuwe leerstof aanbieden, zal niet evident zijn om leerlingen te blijven motiveren

Marnix Heynderickx

"Alleen maar leerstof blijven herhalen en geen nieuwe leerstof aanbieden, zal inderdaad niet evident zijn om leerlingen te blijven motiveren", stelt Marnix Heyndrickx, voorzitter van VSOA Onderwijs vast. "Het voorstel om nieuwe lesinhoud te verstrekken en hiervoor ook evaluatie mogelijk te maken, pre-teaching dus, is een mogelijkheid. Maar dé vraag hierbij is hoe de toestand zal evolueren en wat er dan nog haalbaar is...”

Bijzondere inhaaltrajecten

De focus zal volgens VSOA Onderwijs moeten liggen op die leerlingen die afstuderen - 3de graad basisonderwijs en 3de graad secundair - want dit zijn scharniermomenten in een schoolcarrière. "Ook in de overgang van secundair naar hoger onderwijs en universiteit kunnen er eventueel nog bijzondere 'inhaaltrajecten' worden georganiseerd, maar voor de 3de graad basisonderwijs is dat al moeilijker", vindt de vakbondsman. "Er zal ook naar de onderwijsinspectie en de pedagogische begeleidingsdiensten worden gekeken om te bepalen welke leerdoelen noodzakelijk moeten worden gehaald om naar een volgend leerjaar te kunnen overgaan."

“Belangrijk bij dit alles is dat je bepaalde groepen niet zal kunnen bereiken", besluit Heyndrickx. “Het wordt dan ook zeer moeilijk, zo niet onmogelijk om een degelijke evaluatie uit te voeren. Het ter beschikking stellen van personal computers voor die groep kan misschien wel goed bedoeld zijn, maar het is een druppel op een hete plaat die het probleem structureel niet zal oplossen.”

Lees ook: Examens mogen, maar moeten niet: de onderwijsminister en experts verduidelijken hoe het verder moet met dit schooljaar (+)

Je eerste liefde missen, je eerste reis zien sneuvelen, je studiekeuze moeten maken... Hoe voelt het om 17 of 19 jaar te zijn in tijden van corona? (+)

3 reacties

Alle reacties zijn welkom zolang ze voldoen aan de do's en don'ts die je hier kan terugvinden: gedragsregels. Elke dag ontvangen wij duizenden reacties, het kan enkele uren duren voor jouw reactie wordt geplaatst. Wordt jouw reactie afgekeurd dan werd er geoordeeld dat deze onze gedragsregels schendt.
  • guido van der smissen

    geen exames en jaar herbeginnen

  • patrick marievoet

    Het kan toch gewoon eenvoudig zijn in deze omstandigheden, voor derde graad secundair, geef je nog voor elke gekozen richting de hoofdvakken belangrijk voor verder studeren. Bijv wetenschappen wiskunde, wiskunde fysica chemie biologie, voor moderne talen de talen geven enzo. En laat gewoon de prutsvakken die voor derde graad secundair niet zo belangrijk meer zijn vallen, zoals godsdienst geschied aardrijkskunde ned frans

Lees meer