ANP XTRA

Oost-Vlaamse parket pakt schijnerkenningen (zoals 17 kinderen bij 17 vrouwen) aan

Het parket en de 65 steden en gemeenten in de provincie Oost-Vlaanderen voeren de strijd op tegen illegale migratie via de erkenning van een kind. "Een Congolese man is er bijvoorbeeld in geslaagd om 17 kinderen te erkennen bij 17 vrouwen in 17 verschillende gemeenten", zegt Ann Lukowiak van het Oost-Vlaamse parket.

Sinds de verstrenging van de aanpak van schijnhuwelijken en het strafbaar maken van schijnwettelijke samenwoning, wordt een stijging vastgesteld in de erkenning van kinderen die een recht op verblijf mogelijk maken.

Achterpoortje

"We zien duidelijk de evolutie van schijnhuwelijken naar schijnsamenwonen, en nu schijnerkenningen als laatste achterpoortje. De schijnerkenningen zijn een zeer zorgwekkend fenomeen waarvan kleine kinderen het slachtoffer zijn. Ze kunnen herleid worden tot een papieren kind", zegt de Gentse schepen van Burgerzaken Sofie Bracke.

De strijd tegen schijnerkenningen is nog niet expliciet bij wet geregeld. "Het parket Oost-Vlaanderen werkte samen met de cel Schijnrelaties van de stad Gent een beleid uit om zowel preventief als reactief te kunnen optreden tegen deze misbruiken. In 2014 werd een proefproject opgestart om het fenomeen van de schijnerkenningen duidelijk in beeld te brengen. Met een omzendbrief wordt de procedure nu uitgerold naar alle 65 steden en gemeenten", zegt Lukowiak.

Het parket en de stad Gent dringen wel aan op een aangepaste nationale wetgeving tegen schijnerkenningen.

Lees meer