4 Carla Dejonghe.
Carla Dejonghe.

Open Vld vindt zeven redenen waarom Brussels regeerakkoord wél deugt

Heeft Open Vld als liberale partij in deze regering voldoende kunnen wegen op het Brusselse regeerakkoord? Parlementslid Carla Dejonghe somde tijdens het debat in het Brusselse Parlement alvast zeven punten op "waarom dit een goed en belangrijk akkoord is".

De landing van het Brusselse formatieberaad was vrij turbulent omdat Open Vld een ultieme poging gedaan had om MR alsnog aan boord van het Brusselse schip te hijsen. Partijvoorzitster Gwendolyn Rutten kwam er zich nog persoonlijk mee moeien, maar tevergeefs. Dat leidde dan weer tot averij in de relatie tussen de Brusselse Open Vld en het partijhoofdkwartier.

Fractieleidster Carla Dejonghe verdedigt het akkoord nu. Ze wees op het feit dat de begroting opnieuw in evenwicht is. De vorige jaren was dat de taak van Begrotingsminister Guy Vanhengel, die tijdens haar toespraak als ondervoorzitter de plenaire vergadering leidde. Daarnaast wordt de fiscale hervorming voortgezet en de geplande uitbreiding van de metro onverkort uitgevoerd.

Kritiek voor Francken
Voorts wees ze op het belang van de meertaligheid, een bevoegdheid van partijgenoot Sven Gatz. De groei van het Nederlandstalig onderwijs is voor Dejonghe geen toeval. "Gisteren legde Nawal Ben Hamou de eed af als staatssecretaris. Zo ziet u maar tot wat het Nederlandstalig onderwijs in Brussel kan leiden: staatssecretaris worden voor het Franstalige onderwijs." Ben Hamou liep school in het Nederlandstalig onderwijs.

4 Nawal Ben Hamou.
BELGA Nawal Ben Hamou.

Dat laatste was N-VA'er Theo Francken duidelijk ontgaan. Hij oogstte een storm van kritiek door op Twitter te vragen “hoe het gesteld was met het Nederlands van de nieuwe staatssecretaris van Gelijke Kansen in Brussel”.

Dejonghe wees ook nog op de aandacht in het akkoord op de verhouding tussen gewest en gemeenten, met onder meer één veiligheidsbeleid en eenheid van commando, een gewestelijke aanpak inzake verkeersveiligheid en een versterkte coördinatie inzake sociale huisvesting en inburgering. Daarnaast gaat het gewest constructief meewerken aan de realisatie van 5G in Brussel en wordt de Brusselse kinderbijslag vanaf volgend jaar uitgerold.

“Onvoldoende moed”
Fouad Ahidar (one.brussels-sp.a) erkende dat de inspanningen voor de sociale huisvesting "te traag en niet efficiënt" waren. Volgens hem was er onvoldoende politieke moed, maar nu is dat vertrouwen er wel. Hij verwees onder meer naar het engagement van de nieuwe regering om voor 15.000 gezinnen die op een sociale woning wachten een oplossing te zoeken.

4 Fouad Ahidar (l) naast Armand De Decker.
BELGA Fouad Ahidar (l) naast Armand De Decker.

Open Vld en one.brussels-sp.a maakten vorige legislatuur al deel uit van de meerderheid, Groen is de nieuwkomer in de regering. Fractieleider Arnaud Verstraete kon dan ook naar hartenlust de verschillen met het beleid van de vorige regering benadrukken, zoals goed bestuur, de integrale decumul en de aandacht voor participatief besturen. "De weg naar voorbeeldig bestuur is nog lang in Brussel, maar dit zijn alvast stevige stappen vooruit", vond hij. Verstraete legde de nadruk op een groene, klimaatneutrale hoofdstad met goed bestuur en een sterk sociaal hart.

4 Arnaud Verstraete.
Baert Marc Arnaud Verstraete.

14 reacties

Alle reacties zijn welkom zolang ze voldoen aan de do's en don'ts die je hier kan terugvinden: gedragsregels. Elke dag ontvangen wij duizenden reacties, het kan enkele uren duren voor jouw reactie wordt geplaatst. Wordt jouw reactie afgekeurd dan werd er geoordeeld dat deze onze gedragsregels schendt.
  • Zjeppe Fierens

    Ik vind 100 redenen om heel die Brusselse regering op de schop te zetten.

  • marc castermans

    In Brussel zijn er 1000 politieke postjes te verdelen en dat stond enkele jaren geleden in deze krant te lezen. De jeugdwerkloosheid is het hoogst van heel België. De tunnels moeten geregeld dicht omdat er brokken afvallen en mits wat pech zak je met je wagen door het wegdek. Het Nederlandstalig onderwijs in Brussel is ondermaats, lees de doorlichtingsverslagen. De Brusselse begroting is in evenwicht, hoofdzakelijk door de jaarlijks geldinjectie vanuit Vlaanderen. Droevig.

Lees meer