Theo Francken.
Photo News Theo Francken.

Orde van Vlaamse Balies snoeihard voor Francken: “Begrijpt niets van fundamenten rechtsstaat”

De Orde van Vlaamse Balies, die alle advocaten aan de Vlaamse balies overkoepelt, zegt verbijsterd te zijn over uitspraken van voormalig staatssecretaris Theo Francken (N-VA). Die noemde de vernietiging van de verhoogde retributie voor de aanvraag van een verblijfsvergunning door de Raad van State een verkeerd signaal.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.
Pas je cookie instellingen hier aan.

De Raad van State heeft het koninklijk besluit uit 2015 over de hoogte van de retributie die vreemdelingen verschuldigd zijn om de kosten van hun aanvraag voor een verblijfsvergunning te dekken, vernietigd. Voor de Raad moet het bedrag in een redelijke verhouding staan tot de kostprijs van de geleverde diensten. Maar de regering heeft niet aangetoond dat ze zich baseerde op "correcte en pertinente informatie" om de kosten te bepalen, vindt de Raad.

Francken noemde het arrest op Twitter een "totaal verkeerd signaal" en vindt de huidige retributie van 350 euro "nog veel te weinig". "De stortvloed aan verblijfsaanvragen van pro-Deoadvocaten en andere handelaars in ijdele hoop moest dringend aangepakt worden. Maar er is nog zo veel werk", klonk het.

De Orde van Vlaamse Balies is daar niet mee opgezet. "Er moet aan herinnerd worden dat de Raad van State alleen maar de wettelijkheid van een besluit onderzoekt, zodat het enige signaal kan zijn dat de voormalige staatssecretaris zijn werk niet behoorlijk heeft gedaan. Een KB moet immers voldoen aan de wet, wat hier dus niet het geval is. De Raad van State is het bevoegde orgaan om daarover te oordelen."

Handelaar in ijdele hoop

Daarnaast wijst de Orde erop dat advocaten "de taak en de plicht" hebben om op te komen voor de rechtmatige belangen van hun cliënten. "Ze kunnen (en moeten zelfs) alle daarop geldende wetten inroepen, met inbegrip van de hogere normen die deel uitmaken van het Belgisch recht. Wie toetert dat advocaten die hun plicht doen, 'handelaars in ijdele hoop' zijn, bewijst daarmee niets te begrijpen van de fundamenten van de rechtsstaat, tenzij hij zou willen aanvoeren dat België het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens moet opzeggen en uit de Raad van Europa stappen."

De Orde van Vlaamse Balies lanceert morgen een campagne om aandacht te vragen voor de fundamentele principes van een democratische rechtsstaat. "Een voormalig staatssecretaris die zo reageert op een door het hoogste rechtscollege vernietigd besluit dat hij had uitgevaardigd, is daarmee zelf een handelaar 'in ijdele hoop'. De hoop met name dat in ons land het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens kan worden genegeerd.”

418 reacties

Alle reacties zijn welkom zolang ze voldoen aan de do's en don'ts die je hier kan terugvinden: gedragsregels. Elke dag ontvangen wij duizenden reacties, het kan enkele uren duren voor jouw reactie wordt geplaatst. Wordt jouw reactie afgekeurd dan werd er geoordeeld dat deze onze gedragsregels schendt.
  • Luc Van Hauwermeiren

    Wat voor de orde de fundamenten van een rechtsstaat betekenen, is in feite gewoon werkzekerheid voor hun.

  • Rudy Reynders

    Francken heeft dus een punt volgens de balie alleen niet voldoende gemotiveerd, dus blijven indienen tot de motivering voldoende is. Doen de advocaten ook, kassa kassa.

Lees meer