Over 8 jaar moet derde bestuurders vrouw zijn

Vlaams minister van Gelijke Kansen Kathleen Van Brempt (sp.a) wil dat binnen de acht jaar een derde van de bestuursmandaten in bedrijven wordt ingevuld door vrouwen. Het project "MV United in Bestuursorganen" moet het aantal vrouwelijke bestuurders helpen opkrikken.

Momenteel zetelt in 57 procent van de beursgenoteerde bedrijven in België geen enkele vrouw en is amper 5,8 procent van de leden in de Belgische bestuursraden een vrouw. Daarmee scoort België onder het Europese gemiddelde (11 procent).

"Het loont"
"Nochtans zijn er harde economische argumenten die bewijzen dat het loont om meer vrouwelijke bestuurders op te nemen in bestuursraden", zegt minister Kathleen Van Brempt (sp.a). Onderzoek toont namelijk aan dat bedrijven met vrouwen én mannen betere resultaten kunnen voorleggen dan bedrijven waar enkel mannen in die organen zitten.

Vlaamse overheid
Dat het perfect mogelijk is om het aantal vrouwen in bestuursorganen op te krikken, bewijst de Vlaamse overheid. Daar is men er via regels in geslaagd het percentage vrouwen in raden van advies, bestuur en beheer stelselmatig op te trekken tot 38 procent, waarmee meteen de vooropgestelde doelstelling van 33 pct tegen 2009 al werd overschreden.

Leren van Scandinavië
Er valt volgens Van Brempt ook veel te leren van de Scandinavische landen. Zo ligt het percentage in Zweden op 24 pct en in Noorwegen zelfs op 38 pct. In Noorwegen koos men voor de harde aanpak met dwingende quota. Het systeem was omstreden en polariserend, maar zorgde wel voor een sprong in het aantal vrouwelijke bestuurders van 20 naar 40 procent op ongeveer 1 jaar tijd. Zweden hanteert een "zachtere" aanpak waarbij bedrijven doelstellingen moeten halen. Halen ze die niet, dan moeten ze kunnen aantonen waar het fout loopt.

Liever geen quota
Volgens Van Brempt is onze bedrijfswereld absoluut niet te vinden voor quota. Ook GUBERNA is niet happig op een quota-systeem. Daarom lijkt de 'Zweedse aanpak' het best aan te sluiten bij het Vlaamse beleid. "Maar dat wil niet zeggen dat we geen doelstellingen mogen vastleggen. Een op drie op een periode van acht jaar moet mogelijk zijn", aldus Van Brempt.

Weg met de excuses!
Het project "MV United in bestuursorganen" wil de klassieke excuses van bedrijven (bv. er zijn geen geschikte vrouwen of vrouwen willen niet) van tafel vegen.

Concreet ontwikkelt GUBERNA een databank met geïnteresseerde kandidaat-bestuurders met bijzondere aandacht voor vrouwen. In die databank zitten al 3.000 contactpersonen, van wie 500 à 600 vrouwen. GUBERNA wil ook vrouwelijke kandidaat-bestuurders opleiden.

Daarnaast zullen de VOKA-kamers van koophandel Limburg en Antwerpen-Waasland elk 15 vrouwen via coaching begeleiden voor een bestuursmandaat. Er zullen ook tien bedrijven gezocht worden die zich willen engageren om een actieplan op te stellen. (belga/edp)

Lees meer