2
BELGA

Parket vervolgt bestuurder, NMBS en Infrabel voor treinramp Buizingen

Het parket Halle-Vilvoorde vervolgt de bestuurder van de stoptrein Leuven-'s Gravenbrakel, de NMBS en Infrabel omdat zij onopzettelijk een treinongeval veroorzaakt zouden hebben waarbij dodelijke slachtoffers vielen en mensen gewond raakten. De treinbestuurder zou een rood stopsein genegeerd hebben en de NMBS en Infrabel zouden nalatig geweest zijn bij de beveiliging van de treinstellen en de spoorinfrastructuur. Dat meldt het parket. Het onderzoek naar de treinramp had heel wat voeten in de aarde.

De treinramp gebeurde op maandag 15 februari 2010 vlak bij het station van Buizingen. De P-trein CR E3678 van Leuven naar 's Gravenbrakel botste om 08.28 uur bijna frontaal tegen de IC-trein E1707 van Quiévrain naar Luik-Guillemins. Op het ogenblik van de aanrijding waren nog twee andere treinen vlakbij, maar zij raakten niet betrokken bij de botsing. Het ongeval kostte het leven aan 19 mensen, bij de treinbestuurder van de IC-trein, terwijl minstens 310 personen gewond raakten. Bij hen bevonden zich de treinbestuurder van de P-trein, en de 2 treinbegeleiders van beide treinen.

Het Brusselse parket vorderde meteen een onderzoeksrechter, die het onderzoek in handen gaf van de federale spoorwegpolitie en een college van 5 experts aanduidde.

"Op 14 februari 2012 leggen de deskundigen een eerste verslag neer na een zeer uitgebreide en grondige expertise", zegt parketwoordvoerster Carole Vercarre. "Op 14 februari 2014 wordt nog een aanvullend verslag neergelegd nadat de onderzoeksrechter op 15 maart 2013 had gevraagd om de eerste besluiten verder uit te werken en aanvullend technisch onderzoek uit te voeren naar de oorzaken van de treinramp."

Het onderzoek naar de treinramp werd vanaf 1 april 2014 overgenomen door het pas opgerichte parket Halle-Vilvoorde, en een nieuwe magistraat moest zich in het volledige dossier inwerken.

"Die kwam tot de conclusie dat er ernstige aanwijzingen van schuld waren ten aanzien van de treinbestuurder van de P-trein, de NMBS en Infrabel", gaat de parkertwoordvoerster verder. "Eind juni 2014 vraagt het parket dan ook aan de onderzoeksrechter om de deskundigenverslagen mee te delen aan de treinbestuurder en aan de vertegenwoordigers van de NMBS en Infrabel, hen hierover te verhoren en hen indien nodig in verdenking te stellen. De onderzoeksrechter stelde die drie partijen in september 2014 in verdenking en gaf de opdracht om hen te verhoren en te confronteren met de bevindingen van de deskundigen."

Begin 2015 ging de onderzoeksrechter met pensioen, zodat het onderzoek moest overgenomen worden door een collega. Intussen konden de vertegenwoordigers van Infrabel en de NMBS wel verhoord worden maar vroeg de treinbestuurder de vertaling van een aantal stukken, liet hij zijn verhoor herhaaldelijk uitstellen en vroeg hij om het hele verdere onderzoek door een Franstalige onderzoeksrechter te laten voortzetten. Dat verzoek werd door de raadkamer en de kamer van inbeschuldigingstelling verworpen, waarna de man in juli 2016 uiteindelijk toch kon worden verhoord.

Eind september 2016 kon de onderzoeksrechter dan zijn onderzoek afsluiten, waarna het parket zijn eindvordering kon opstellen.

"Daarbij is rekening gehouden met de resultaten van het onderzoek en meer bepaald de besluiten van de deskundigen", zegt de parketwoordvoerster. "Die kwamen tot de conclusie dat er ernstige aanwijzingen zijn dat de bestuurder van de P-trein een rood sein heeft genegeerd, dat de NMBS nalatig is geweest, onder meer wegens de inzet van treinstellen die niet met de vereiste veiligheidssystemen waren uitgerust, en dat Infrabel nalatig is geweest op het vlak van de veiligheid van de spoorweginfrastructuur. Daarom zal het parket aan de raadkamer vragen om de treinbestuurder van de P-trein, de NMBS én Infrabel te verwijzen naar de politierechtbank van Halle, voor drie inbreuken op artikel 422 van het Strafwetboek. Namelijk onopzettelijk de oorzaak te zijn geweest van een treinongeval dat de personen die zich in de trein bevonden in gevaar kon brengen met de omstandigheid dat het ongeval de dood ten gevolge had, onopzettelijk de oorzaak te zijn geweest van een treinongeval dat de personen die zich in de trein bevonden in gevaar kon brengen met de omstandigheid dat het ongeval enig lichamelijk letsel ten gevolge had en onopzettelijk de oorzaak te zijn geweest van een treinongeval dat de personen die zich in de trein bevonden in gevaar kon brengen."

Bij een eventuele veroordeling riskeert de bestuurder van de P-trein een gevangenisstraf van maximum 5 jaar en een geldboete van 3.000 euro, terwijl de NMBS en Infrabel in dat geval elk een geldboete van maximum 600.000 euro riskeren. De Brusselse raadkamer moet zich vanaf 24 april over het dossier buigen, maar daar kunnen zowel de verdachten als de burgerlijke partijen nog bijkomend onderzoek vragen. Een eventueel proces zal plaatsvinden voor de politierechtbank van Halle.

Infrabel noch NMBS wil veel commentaar kwijt. "We nemen akte van de conclusies van het parket, maar houden onze verdere argumenten liever voor in de rechtbank", zegt NMBS-woordvoerder Dimitri Temmerman. Infrabel voegt er nog aan toe dat de vervolging "niet echt een verrassing" is.

2
Tom Vierendeels

Parket en balie maken website en apart mailadres

Om alle slachtoffers en betrokkenen bij de treinramp zo goed mogelijk te informeren, heeft het parket Halle-Vilvoorde in samenwerking met het Brusselse justitiehuis, de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg van Brussel en de Nederlandstalige balie van Brussel een website ontworpen, www.buizingen150210.be, waarop alle nuttige informatie te vinden is. Ook is er een apart e-mailadres waar slachtoffers vragen kunnen stellen.

Intussen hebben zich al meer dan 600 mensen burgerlijke partij gesteld en zijn er nog verschillende tientallen die zich hebben opgegeven als benadeelde partij. Zij vinden vanaf vandaag op de website www.buizingen150210.be alle informatie over het onderzoek, de procedure voor de raadkamer, de mogelijkheden voor de slachtoffers en de contactgegevens van nuttige partners. Ook wordt er een apart mailadres gecreëerd waar de slachtoffers hun vragen kunnen stellen. De antwoorden op de meest voorkomende vragen worden ook op de website geplaatst.

"Als er bijkomend onderzoek wordt gevraagd, zal dit ook op deze website vermeld worden", zegt parketwoordvoerster Carole Vercarre. "Alle burgerlijke partijen en benadeelde personen kregen bovendien een nota met alle nuttige informatie over de procedure voor de raadkamer en de inzage van het dossier. Gezien een groot deel van de slachtoffers uit de regio Mons komt, werd in samenwerking met het justitiehuis en de rechtbank van Mons de mogelijkheid gecreëerd om het dossier ook in Mons in te kijken."

Lees meer