Kris Peeters wil 'mystery calls' legaal maken.
belga Kris Peeters wil 'mystery calls' legaal maken.

Peeters wil discriminatie op arbeidsmarkt wegwerken en drukt 'mystery calls' door

Federaal minister van Werk Kris Peeters (CD&V) wil niet langer wachten om discriminatie op de arbeidsmarkt weg te werken. De minister heeft een voorontwerp van wet over zogenaamde 'mystery calls' klaar en wil dat zo snel mogelijk afkloppen in de schoot van de regering. Dat schrijven de kranten van Mediahuis vandaag.

Volgens Peeters heeft de Nationale Arbeidsraad (NAR) eind vorige week zijn advies over 'mystery calls' bezorgd. "De sociale partners vragen meer tijd om dit te bespreken, maar ze hebben tijd genoeg gehad", benadrukt Peeters. "Alle aanmaningen ten spijt is er op het terrein amper vooruitgang."

De minister zou het dossier nog vóór het zomerreces op de regeringstafel willen leggen. Peeters voelt zich gesteund door de expertencommissie. Die beveelt aan dat de overheid de mogelijkheid onderzoekt om praktijktests in te voeren.

"Geen heksenjacht"
Peeters verwijst ook naar de meerderheidsresolutie van 2 juli 2015, waarin de sociale partners twee jaar de tijd kregen om een systeem van zelfregulering uit te werken. Zo niet konden ze onderworpen worden aan gerichte controles. Die twee jaar zijn voorbij. "Het wordt geen heksenjacht", verklaart Peeters. "Mijn tekst is zeer gemodereerd."

"Too little, too late"
Het plan van de minister is een reactie op de felle campagne van 'Praktijktesten Nu'. Volgens dat platform van middenveldorganisaties, waaronder het Minderhedenforum, is de balans bijzonder mager. "Van de dertien voornemens uit de resolutie is er vandaag geen enkele uitgevoerd. Alleen voor de evaluatie van de antidiscriminatiewetgeving en het samenwerkingsakkoord tussen Unia en de inspectiediensten zijn stappen gezet. Too little, too late", reageert woordvoerster Jihad Van Puymbroeck.

Legitimatie
Sociale inspecteurs moeten zich volgens de wet nu nog legitimeren bij hun onderzoek. Op die verplichting wil Peeters een uitzondering maken, zodat inspecteurs onder een fictief profiel kunnen solliciteren en op die manier controleren op discriminatie. De arbeidsinspecteurs kunnen zo bewijsmateriaal van discriminerende werkgevers verzamelen en doorgeven aan het parket.

"Meer nodig dan enkel mystery calls"
De christelijke vakbond ACV is voorstander van de mystery calls die minister van Werk Kris Peeters wil invoeren. "Zelfregulering en mooie woorden werken niet, dat is ondertussen meer dan duidelijk. We moeten de enorme discriminatieproblemen op andere manieren gaan aanpakken" zegt de vakbond, die tegelijk pleit voor bijkomende maatregelen.

De vakbond benadrukt dat ze wil dat de calls goed uitgevoerd worden, "niet door de sector zelf, maar bijvoorbeeld wel door een onafhankelijke agentschap". Bovendien waarschuwt de vakbond dat de mystery calls niet alle problemen uit de wereld zullen helpen. "Er is meer nodig dan enkel die mystery calls: bijvoorbeeld een verplichte screening van vacatures, een makkelijke procedure om discriminatie te melden, ..."


Communicatie Peeters wekt wrevel op bij werkgevers

Langs werkgeverszijde wordt ontstemd gereageerd op de communicatie van minister van Werk Kris Peeters over de mystery calls. De werkgeversorganisaties hadden net deze week immers een afspraak gemaakt bij Peeters om hun gezamenlijk actieplan tegen discriminatie te overhandigen.

"We betreuren dat Peeters vandaag dit soort communicatie voert en daarbij kennelijk niet heeft willen wachten op de overhandiging van het actieplan tegen discriminatie van de werkgevers", klinkt het bij Unizo. "De overhandiging voor morgen is nochtans duidelijk met zijn kabinet afgesproken. De timing van de communicatie van Peeters kan dus geen toeval zijn." Ook werkgeverskoepel VBO zegt "verrast" te zijn door de communicatie van Peeters.

Ook ondernemersorganisatie NSZ is niet tevreden. "Aanwerven is geen spelletje", reageert NSZ-voorzitter Christine Mattheeuws. "Een werkgever kiest voor de juiste man of vrouw op de juiste plaats, ongeacht achtergrond, leeftijd, geslacht en zo meer." Volgens NSZ zijn mystery calls "een uiterst bedenkelijke praktijk die eenzijdig de werkgevers viseert".

Open Vld koppelt dossier aan proefperiode en startersbanen

Coalitiepartner Open Vld is bereid binnen de regering te praten over de invoering van mystery calls om hardleerse mensen die discrimineren aan te pakken, maar wil die bespreking koppelen aan de versoepeling van de proefperiode en de startersbanen. "Dat zijn twee methodes om jongeren, en zeker nieuwe Belgen, meer kansen te geven op de arbeidsmarkt", zegt Kamerlid Vincent Van Quickenborne. Open Vld vraagt wel om voldoende garanties. Zo kan er volgens Van Quickenborne geen sprake zijn van uitlokking.

"Het geheel moet worden besproken in de regering", luidt het. "We begrijpen dat het geduld van minister Peeters op is, maar dat geldt voor die twee dossiers ook". Beide maatregelen kunnen volgens Van Quickenborne jongeren meer kansen geven door een versoepeling van de arbeidsmarkt. "Een werkgever die niet tevreden is over een werknemer, moet nu te lang wachten om dat contract op te zeggen", voert het Kamerlid als voorbeeld aan.

In de krant De Standaard luidt het dat staatssecretaris voor Gelijke Kansen Zuhal Demir van coalitiepartner N-VA rekent op de getrapte uitvoering van een resolutie die de Kamer twee jaar geleden goedkeurde, "zoals afgesproken onder de vier meerderheidspartijen". "Stap één is de zelfregulering naar het voorbeeld van Federgon uitbreiden naar alle sectoren", aldus haar woordvoerder. "De staatssecretaris heeft er vertrouwen in dat de sociale partners daarvan snel werk maken. Pas als dat niet blijkt te werken, kunnen er gerichte, niet-anonieme controles worden uitgevoerd door de sociale inspectie. Maar alleen na een klacht".

N-VA verwijt Peeters inconsequentie

Regeringspartij N-VA is tegen het voorstel van minister van Werk Kris Peeters (CD&V) om mystery calls - of anonieme pratijktests - in te voeren in de strijd tegen discriminatie op de arbeidsmarkt. Dat minister Peeters dit wil doordrukken is volgens N-VA "in flagrante tegenspraak met wat er tussen de meerderheidspartijen is afgesproken".

Net als Peeters verwijst de N-VA naar de meerderheidsresolutie die de Kamer twee jaar geleden goedkeurde. N-VA-Kamerlid Wim Van der Donckt zegt dat er "in de resolutie helemaal geen sprake is van de invoering van anonieme praktijktesten of zogenaamde mystery calls. Tevens heeft de sociale inspectie nu reeds alle middelen in handen om aan de hand van een concrete klacht inzake discriminatie op te treden. We gaan toch geen heksenjacht ontketenen?"

N-VA verwijt minister Peeters ook dat hij niet consequent is. "Gisteren riep de minister nog de sociale partners op verder te onderhandelen na het afspringen van het sociaal overleg over de starterjobs en de herinvoering van de proefperiode. Nu diezelfde sociale partners expliciet meer tijd vragen voor advies inzake anti-discriminatie/zelfregulering, wil Peeters kost wat kost zijn eigen visie doordrukken".

"Is deze misschien ingegeven door het feit dat hij wil scoren bij zijn achterban?", vraagt Van der Donckt zich af.

Lees meer