BELGA

Politici verzwijgen ongestraft mandaten

Al tien jaar moeten politici en topambtenaren hun nevenmandaten en vermogens publiek maken, maar als ze dat niet doen, blijven ze bijna allemaal ongestraft. Dat meldt De Tijd op basis van gegevens van het Rekenhof.

De wet verplicht onze parlementsleden, ministers, burgemeesters, schepenen en topambtenaren om elk jaar hun mandaten en vermogens aan te geven. Wie zijn laars lapt aan de aangifteplicht, riskeert een strafrechtelijke vervolging door het parket en kan voor elke nalatigheid een geldboete van 600 tot 6.000 euro krijgen.

Toch zijn er elk jaar politici, cabinetards en topambtenaren die helemaal niets indienen bij het Rekenhof. De voorbije tien jaar deden exact 3.809 mensen dat niet. Gemiddeld zijn dat de laatste jaren zowat 300 gevallen.

In zijn jaarverslag geeft het Rekenhof voorzichtig aan dat de bestraffing niet efficiënt verloopt. "Op basis van de beperkte info waarover we beschikken, kunnen we eerder concluderen dat de strafrechtelijke vervolging vooral fragmentarisch gebeurt", stelt het Rekenhof diplomatisch.

In zijn conclusie verwijst het Rekenhof naar de mogelijkheid om de strafrechtelijke sancties door het gerecht te vervangen door administratieve boetes.

Lees meer