PHOTO_NEWS

Privébewakingsdienst aan de slag in Brussels justitiepaleis

In het Brusselse justitiepaleis is sinds vanochtend een privébewakingsdienst aan de slag. Zoals aangekondigd neemt die tijdelijk een aantal taken van het Veiligheidskorps over, meer bepaald de controle aan de ingang van het gerechtsgebouw. Dat zou het Veiligheidskorps in staat moeten stellen om de voorleidingen van gedetineerde verdachten voor de verschillende rechtbanken en hoven vlotter te doen verlopen.

Het Veiligheidskorps, dat 114 mensen telt, stond zowel in voor de overbrenging van gedetineerden van de gevangenis naar gerechtsgebouwen als de voorleiding voor de rechtbanken en hoven. Daarnaast voerden ze ook de toegangscontrole uit. Het korps kampt echter met heel wat problemen, zoals een tekort aan personeel en middelen, en een mank lopende organisatie.

Uitstel
Dat zorgde er de voorbije jaren al regelmatig voor dat grote processen moesten uitgesteld worden omdat gedetineerden niet konden voorgeleid worden. Sinds midden januari het dreigingsniveau rond het justitiepaleis verhoogd werd, stapelden echter ook de incidenten met de toegangscontrole zich op. Meer dan eens was er geen controle aan de ingang van het paleis omdat er geen personeel beschikbaar was, en vorige week dinsdag bleef het gebouw om dezelfde reden een hele dag dicht voor het publiek.

Privédienst
Op een crisisvergadering op de FOD Justitie werd daarop beslist minstens tijdelijk een beroep te doen op een privébewakingsdienst voor de toegangscontrole. Na overleg met de vakbonden van het Veiligheidskorps is die vanochtend aan de slag gegaan. Het valt af te wachten of de voorleidingen nu werkelijk vlotter verlopen.

Lees meer