UNKNOWN

Protest bij Raad van State tegen Antwerps quad-verbod

De quad-gebruikers blijven zich roeren tegen het verbod dat de Antwerpse gemeenteraad eind juni uitvaardigde. Christophe De Backer diende vandaag een verzoekschrift in bij de Raad van State met de vraag de beslissing nietig te verklaren. De Backer is een fervent quad-rijder en voorzitter van de quad-afdeling van de vzw Motorcycle Action Group Belgium.

Fundamentele bezwaren
"Mijn cliënt voelt zich door deze maatregel sterk benadeeld", aldus advocaat Stefaan Claeys. "Daarenboven stapelen de fundamentele bezwaren tegen het verbod zich op."

Stad niet bevoegd
Volgens Claeys beschikt de stad Antwerpen niet over de bevoegdheid om een dergelijk ingrijpende regel voor het verkeer te nemen. Ook niet wanneer ze die "vermomt" als overlastbestrijding. "Het besluit gaat dwars in tegen de belangen van de reguliere quad-rijders. Bovendien bestaat er geen enkel verkeersbord dat een quad-verbod aangeeft", argumenteert mr. Claeys. Daarnaast halen ze aan dat er geen brommerverbod wordt afgekondigd terwijl sommige onreglementaire modellen ook voor heel wat hinder zorgen.

De advocaat stelt dat de stad voldoende middelen heeft om individuele overtreders te straffen zonder dat een hele groep gebruikers daar de dupe van moet zijn.

Beroep tegen boete

Ondertussen blijft het quad-verbod van kracht en verbaliseert de Antwerpse politie overtreders. Ook De Backer ontving reeds een administratieve boete van 150 euro. "Daartegen gaan we in beroep bij de Antwerpse politierechtbank", laat meester Claeys nog weten. (belga/eb)

Lees meer