PVDA-voorzitter Peter Mertens.
PHOTO_NEWS PVDA-voorzitter Peter Mertens.

PVDA wil hogere dotatie als nationale partij wegens precedent van Vlaams Blok

De PVDA blijft erbij dat ze een nationale partij is en dat dus ook de Vlaamse stemmen, die de partij op 25 mei 2014 haalde, moeten meetellen bij de berekening van de partijdotatie, ook al heeft ze in Vlaanderen geen verkozenen gehaald. De radicaal linkse partij schermt met een precedent: het toenmalige Vlaams Blok kreeg na de verkiezingen van 2003 een dotatie berekend op het aantal behaalde stemmen, met inbegrip van de 6.198 stemmen die de partij in Henegouwen behaalde. Het variabel deel van de dotatie stijgt met 60 procent als de 'Vlaamse' stemmen meetellen.

Zo blijkt uit een nota van het secretariaat van de controlecommissie dotaties aan politieke partijen van de Kamer. De PVDA stapt naar het Europees Hof voor de Rechten van de Mens indien de 'Vlaamse' stemmen niet meetellen bij de berekening van het variabele deel van de dotatie, zo luidt het standpunt dat de partij vannamiddag in de controlecommissie zal verdedigen.

Eén uitgavenplafond voor heel het land
PVDA beschouwt zichzelf als een nationale partij en dringt aan op de erkenning hiervan. De partij wijst erop dat ze qua verkiezingsuitgaven in februari 2014 door dezelfde controlecommissie werd beschouwd als één partij, met dus ook één uitgavenplafond voor het hele land. Ze vindt het dan ook niet meer dan normaal dat bij de berekening van het variabele deel van de partijdotatie rekening gehouden wordt met de stemmen die in heel het land werden uitgebracht, ook al heeft de partij enkel in Wallonië twee kamerzetels behaald.

Tot 77.149 euro per maand
En dat scheelt een slok op de borrel. PVDA haalde op 23 mei 2014 in de kieskringen van Wallonië - als PTB-GO! - en Brussel - als PTB*PVDA-GO!  132.943 stemmen, goed voor een maandelijkse dotatie van 47.686,23 euro. Met de 118.333 stemmen in de 5 Vlaamse kieskringen daarbij zou dat bedrag met ruim 60 procent stijgen tot 77.149,03 euro per maand.

Dotatie Vlaams Belang
De controlecommissie besliste op 12 mei de knoop over de dotatie nog niet door te hakken. Op vraag van Veerle Wouters (N-VA) moesten de diensten nagaan of de dotatie van het Vlaams Belang na de verkiezingen van 2007 ook rekening hield met de stemmen die de partij in Waals-Brabant had gehaald (zonder een zetel gewonnen te hebben). Het secretariaat van de commissie antwoordt in een nota aan de voorzitter van de controlecommissie bevestigend, en voegt eraan toe dat dat ook al het geval was in 2003 toen voorloper Vlaams Blok ook een lijst had ingediend in Henegouwen.

Argumentatie
In haar argumentatie tracht PVDA alle argumenten van de meerderheid te weerleggen die zij stelden om de partij niet te erkennen als nationale partij en geen rekening te houden met de stemmen die PVDA+ bij de jongste verkiezingen in Vlaanderen haalde. De PVDA en de PTB zijn één en dezelfde partij aangezien ze slechts één voorzitter, bureau, congres en ledenlijst heeft, en ook maar één vzw - PVDA-PTB 22 - die gemachtigd is dotaties te ontvangen. De wet stelt dat een politieke partij "een politieke vereniging is die voor de federale verkiezingen kandidaten voordraagt in minstens elke kieskring van een gemeenschap of gewest". Nergens staat dat het maar één gemeenschap of gewest mag zijn. Ook het argument dat de partij in het noorden en het zuiden van het land onder een andere naam opkwam, klopt niet, aangezien de partij in Wallonië en Brussel onder een verschillende naam opkwam.
Lees meer