Photo News

Rechter fluit Francken opnieuw terug

Yassine B., die in een gesloten centrum wachtte op zijn uitwijzing naar Marokko, kwam gisterenavond, na een arrest van de Raad Voor Vreemdelingenbetwistingen (RVV), op vrije voeten. B. mag nu thuis zijn proces afwachten. Dit lijkt - alweer -geen goed nieuws voor het uitwijzingsbeleid van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Francken.

B. werd opgepakt na een incident met de politie in mei. Na twee maanden in de gevangenis betaalde zijn familie zijn borgsom, en zou hij vrijkomen in afwachting van zijn proces. Tot een vrijlating kwam het echter niet: B. kreeg een uitwijzingsbevel en moest naar een gesloten centrum.

De RVV oordeelt nu dat B. niet uitgewezen mag worden omdat hij dan niet aan de voorwaarden kan voldoen die het gerecht hem oplegt. Hij moet immers op elk ogenblik beschikbaar zijn voor een bijkomend verhoor of een reconstructie van de feiten. Gisteravond mocht de man het gesloten centrum verlaten.

In beroep

Staatssecretaris Francken (N-VA) minimaliseert het belang van het arrest. "Het betreft een specifiek geval dat niet zomaar geëxtrapoleerd kan worden naar andere zaken. Het is ook de vraag of alle RVV-rechters dit zullen volgen. Bovendien zijn er ook raadkamers en KI's (Kamers van Inbeschuldigingstelling) die zeggen dat de toepassing van de vreemdelingenwet niet moet onderdoen voor de toepassing van het strafrecht. Je mag deze uitspraak dus niet veralgemenen. Hierover is het laatste woord nog niet gezegd."

Of dit een nieuwe koers inluidt van de vreemdelingenrechtbank, is dus moeilijk in te schatten. Freddy Roosemont, directeur-generaal van Dienst Vreemdelingenzaken, wijst er nog op dat de meeste uitwijzingen gebeuren bij veroordeelden die hun straf al hebben uitgezeten in ons land. Slechts in vijf tot tien procent van de gevallen gaat het volgens hem om illegalen die voorwaardelijk vrij zijn. Maandag of dinsdag beslist DVZ of ze in cassatieberoep gaan.

Capaciteit gesloten centra

 CD&V-er Hendrik Bogaert biedt staatssecretaris Theo Francken (N-VA) zijn "politieke steun" aan om de capaciteit in de gesloten centra tegen eind dit jaar naar 1.000 plaatsen te brengen, terwijl in het plan van Francken een uitbreiding naar slechts 700 plaatsen is voorzien. "Met de realiteit vandaag op het terrein in West-Vlaanderen wordt de capaciteit te traag opgebouwd", vindt Bogaert. "Het moet herbekeken worden."

Bogaert noemt de situatie met transmigranten in West-Vlaanderen problematisch. "Het kan niet opgelost worden door van die mensen duimafdrukken te nemen en ze vervolgens een briefje mee te geven waarop staat dat ze het land moeten verlaten. Het loopt al jaren zo en het is geen oplossing", aldus Bogaert. "Wie geen asiel wil aanvragen of uitgeprocedeerd is, moet naar gesloten centra (met voldoende capaciteit) en uitgewezen worden."

Staatssecretaris Francken wijst Bogaert op Twitter op het goedgekeurde masterplan van de regering. Dat voorziet in 700 plaatsen in gesloten centra tegen eind dit jaar en 1.150 plaatsen tegen 2021. "Capaciteit is echt niet het enige probleem", aldus Francken.

323 reacties

Alle reacties worden voor publicatie gelezen -en goed- of afgekeurd- door het moderatie-team van HLN. Elke reactie moet voldoen aan deze gedragsregels.
Je naam en voornaam verschijnen bij je reactie.
  • tom slabbaert

    De diensten van Francken zijn de slechtst werkende diensten van ons land!

  • peter colson

    En wanneer op dat proces wordt beslist dat hij het land uit moet, dan zijn ze zijn spoor bijster.Ge moet toegeven, op dat gebied is België heel voorspelbaar

Lees meer