Photo News

Rechter tegen stelend echtpaar uit ex-Joegoslavië: "Dit getuigt van weinig respect voor land dat uw uitkering betaalt"

"Het getuigt van weinig respect voor het land dat u gastvrij ontvangt, goedkoop huisvest en uw uitkering betaalt." Rechter Vincent Vereecke wees een stelend echtpaar uit ex-Joegoslavië, dat al achttien jaar in Tielt woont, gisteren terecht. "Ze handelden uit geldnood", had hun advocaat gepleit.

Lees meer