THINKSTOCK

Rechter verplicht overheid gehandicaptenzorg te voorzien

De Vlaamse overheid moet aan een alleenstaande vrouw met een handicap opvang bieden in een zorginstelling. Dat besliste de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg in Dendermonde na een eenzijdig verzoekschrift. "Als de overheid dat niet doet, riskeert ze een dwangsom van 500 euro per dag", zegt woordvoerder Marc Van Gestel.

De 64-jarige alleenstaande vrouw met een mentale handicap woonde tot voor kort in bij haar zus, maar die is recent overleden. Op initiatief van de familie van de vrouw ging de vzw Opvang Tekort in samenspraak met de nieuwe voogd op zoek naar een oplossing. Vandaag werd een eenzijdig verzoekschrift ingediend bij de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg in Dendermonde.

"Regel duurt tot er definitieve oplossing is"
"De voorzitter bekrachtigde dit verzoekschrift wegens 'de manifeste hoogdringendheid'. Het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap moet daardoor de opvang blijven verzekeren, op straffe van een dwangsom van 500 euro per dag. De regel duurt tot op het ogenblik dat er een definitieve oplossing is voor haar in die voorziening", meldt de Federatie van Ouderverenigingen en Gebruikersraden in voorzieningen voor personen met handicap.

De vzw hoopt dat het eenzijdig verzoekschrift een belangrijke stap wordt in het probleem van de wachtlijsten in de gehandicaptenzorg in Vlaanderen. "Vanaf nu kunnen we het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap via juridische weg dwingen om voor een dringend probleem opvang te voorzien. De vrouw in kwestie moet van de rechter opvang krijgen in het rusthuis in Ninove waar ze momenteel verblijft", stelt ZorgGebruikers.be. Die organisatie vertegenwoordigt 30.000 gebruikers van het zorgaanbod in Vlaanderen en 22.000 mensen op de wachtlijst.

"Voet tussen de deur"
"We hebben nu een voet tussen de deur", zegt Stephanie Rondelez, de advocate van de 64-jarige vrouw. "Het principe is gevestigd dat in situaties waar er geen alternatief geboden kan worden het een kerntaak is van de overheid om die opvang te organiseren."

Het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) meldt dat het nog geen vonnis ontvangen heeft. "Zodra het vonnis betekend wordt, zal het VAPH dat de komende dagen grondig evalueren", zegt woordvoerster Karina De Beule.

Lees meer