Federaal minister van Werk Nathalie Muylle.
BELGA Federaal minister van Werk Nathalie Muylle.

Regels gelegenheidswerknemers landbouw versoepeld wegens nood aan werkkrachten

Bij de start van het oogstseizoen in de land- en tuinbouw hebben minister van Werk Nathalie Muylle (CD&V) en haar collega van Sociale Zaken Maggie De Block (Open Vld) de regels rond gelegenheidswerkers versoepeld om voldoende plukkers in het algemeen en buitenlandse plukkers in het bijzonder ter beschikking te hebben.

Op dit moment zijn er zevenduizend à achtduizend seizoenswerknemers uit verschillende EU-lidstaten in België tewerkgesteld. Vanaf de derde week van april heeft de landbouw nood aan vijftienduizend seizoenarbeiders en in de loop van mei worden dat er 25.000. Tachtig procent van de arbeidskrachten in de Belgische land- en tuinbouw komt uit het buitenland. Door het sluiten van de grenzen kunnen er echter geen nieuwe seizoenarbeiders naar België komen.

Van 65 naar 130 dagen werken

Om het tekort aan arbeiders op te vangen, laten ministers Muylle en De Block gelegenheidswerkers die zich nu al in ons land bevinden, langer actief zijn. In een koninklijk besluit worden drie maatregelen van kracht. Zo worden de quota voor de gelegenheidswerkers in de land- en tuinbouwsector tijdelijk verdubbeld. Een seizoenarbeider die normaal 65 dagen mocht werken, mag nu 130 dagen werken.

180-dagenregel op niveau van onderneming

Voorts wordt de fruitteelt toegevoegd aan de sectoren met een verruimde seizoensregeling tot maximaal honderd dagen per kalenderjaar, te verdubbelen tot tweehonderd dagen. Die regeling kan toegepast worden op maximum één derde van de seizoenarbeiders binnen een bedrijf.

Ten slotte geldt de 180-dagenregel voortaan op het niveau van de onderneming in plaats van de sector. Tot nog toe is de regel dat werknemers die als gelegenheidswerknemer willen werken, de afgelopen 180 dagen niet onder een ander statuut in de land- of tuinbouwsector tewerkgesteld mag zijn. Die regel wordt nu dus versoepeld.

Mensen die nu tijdelijk werkloos zijn, mogen ook aan de slag als gelegenheidswerknemers in de land- of tuinbouw.

Minister van Sociale Zaken Maggie De Block

“Om zeker te zijn dat onze landbouwers hun fruit en groenten geoogst krijgen, zorgen we er niet alleen voor dat de seizoensarbeiders langer tewerkgesteld kunnen worden. Ook mensen die nu tijdelijk werkloos zijn, mogen ook aan de slag als gelegenheidswerknemers in de land- of tuinbouw”, voegt De Block er nog aan toe. 

Lees meer