getty

Regering overweegt uitstel begrotingsevenwicht tot 2019

De Hoge Raad van Financiën bereidt een advies voor dat de deur openzet voor een uitstel van het begrotingsevenwicht met één jaar tot 2019, zo schrijft De Tijd vandaag.

Uiterlijk maandag wordt het advies aan de regering bezorgd. De Tijd vernam dat gewerkt wordt aan twee scenario's. In een eerste scenario wordt de doelstelling van het regeerakkoord behouden om de begroting tegen eind 2018 structureel in evenwicht te brengen.

In een tweede scenario wordt het evenwicht met een jaar uitgesteld tot 2019. Ook in dat scenario worden de Europese regels gerespecteerd. Zo moet België elk jaar de begroting met 0,6 procent van het bruto binnenlands product gezonder maken en moet het de overheidsschuld doen dalen.

De vraag is voor welk scenario de regering zal kiezen. De MR liet al verstaan dat een uitstel van het begrotingsevenwicht geen taboe is, maar dat was niet naar de zin van de Vlaamse regeringspartijen.


Lees meer