BELGA

Regeringspartijen betwisten studie: "Gepensioneerden blijven niet achter qua koopkracht"

De cijfers over de gepensioneerden in de koopkrachtstudie van econoom André Decoster (KU Leuven) zijn verkeerd. Dat stelt Open Vld-vicepremier Alexander De Croo in een reactie. Uit nieuwe berekeningen blijkt dat wie aan het werk is of aan het werk is gegaan de voorbije vijf jaar flink aan koopkracht gewonnen heeft.  Wie langdurig werkloos of gepensioneerd is, is er amper op vooruitgegaan. En wie moet rondkomen met een klein pensioen, heeft zelfs licht aan koopkracht ingeboet. Ook de MR en minister van Werk Kris Peeters (CD&V) zijn het oneens met de cijfers.

Volgens De Croo is de studie niet correct, met name op het punt van de koopkracht van gepensioneerden. Zo houdt de nieuwe versie geen rekening met de laatste welvaartsenveloppe 2019-2020 die in uitvoering is. Daarnaast hanteert de studie een algemene welvaartsaanpassing voor alle uitkeringen, vervolgt de Open Vld'er. De studie focust dus niet op de laagste pensioenuitkeringen, zoals de regering dat wel deed. Hierdoor komt Decoster tot een lagere reële verhoging van alle uitkeringen, inclusief de hoogste pensioenen en de werkloosheidsuitkeringen.

Dat is niet de keuze geweest van de federale regering, merkt minister De Croo op. "In de welvaartsenveloppes 2015-2020 werd sterk gefocust op de laagste pensioenen waardoor die een reële stijging kenden van 4 procent. Het minimumpensioen voor werknemers met een volledige loopbaan steeg hierdoor met ongeveer 130 euro per maand, het minimumpensioen voor zelfstandigen met 190 euro per maand".

Hij wijst er tot slot op dat eerdere studies, onder meer van professor Ive Marx (Universiteit Antwerpen) aantoonden dat het armoederisico onder gepensioneerden verder is gedaald, onder meer omdat pensioenen meer matuur zijn geworden zijn door langere loopbanen.

MR: "Stop met om het even wat te verkondigen”

Minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine en zijn collega van Begroting Sophie Wilmès (beiden MR) zijn het evenmins eens met de cijfers voor gepensioneerden. “Deze studie is volledig in strijd met alle analyses en alle cijfers waarover wij beschikken. Men moet stoppen met om het even wat te verkondigen.”

Volgens de twee MR-ministers is het maandelijkse minimumpensioen voor een alleenstaande werknemer met een volledige loopbaan de afgelopen legislatuur met iets meer dan 143 euro gestegen. Voor een alleenstaande zelfstandige is dat 205 euro, klinkt het. Ook de inkomensgarantie voor ouderen is gestegen, zeggen Bacquelaine en Wilmès.

Tot slot is ook het gemiddeld pensioen gestegen tussen 2014 en 2018, met 8,4 procent voor mannen en 19,6 procent voor vrouwen in het werknemersstelsel. Bij de zelfstandigen is dat respectievelijk 6,6 procent en bijna 30 procent.

“De werkelijke cijfers geven duidelijk aan dat de pensioenen aanzienlijk zijn gestegen tijdens deze legislatuur en meer bepaald de laagste pensioenen. Deze werkelijkheid werd trouwens bevestigd door de Studiecommissie voor de vergrijzing en het Federaal Planbureau”, zegt Bacquelaine. Ook Wilmès maakt zich sterk dat de regeringshervormingen “een positieve impact gehad hebben voor alle werkenden, en meer bepaald voor werkenden met een laag inkomen”.

Peeters: “Gepensioneerden blijven niet achter qua koopkracht” 

Ook volgens Kris Peeters (CD&V), vicepremier en minister van Werk en Economie, kan de studie “niet gebruikt worden om conclusies te trekken over de gehele koopkrachtstijging van gepensioneerden”, zegt hij. “Wie de studie gebruikt om te beweren dat gepensioneerden achterblijven qua koopkracht, heeft het fout. De studie onderzoekt slechts de impact van een aantal maatregelen en houdt geen rekening met de aanzienlijke verhogingen van minimumpensioenen waar we voor gezorgd hebben.”

De laagste pensioenen zijn de afgelopen legislatuur tot 152 euro per maand gestegen, meent Peeters. De minister benadrukt ook dat de pensioenval is weggewerkt, waardoor gehuwden en wettelijk samenwonenden niet langer fiscaal benadeeld worden op vlak van belastingvermindering op hun pensioeninkomsten. 

63 reacties

Alle reacties worden voor publicatie gelezen -en goed- of afgekeurd- door het moderatie-team van HLN. Elke reactie moet voldoen aan deze gedragsregels.
Je naam en voornaam verschijnen bij je reactie.
  • Fer Op de beeck

    Ideetje, als ze AL de werkende mensen,een batterij auto geven ,met gratis opladen onderhoud en nog een paar honderd euro eetbons is alles in eens op gelost, gepensioneerde zullen aanschuiven en vele van rond de 55 j willen zeker langer werken,dus kunnen we alles aan met onze mensen, alles oplost en eerlijk verdeeld. Goed voor politiekers hun zin,werken werken werken , het milieu is ook opgelost, alleen de elite zullen roepen, Gratis bestaat niet

  • rudy van hecke

    heb vorig jaar 472euro betaald op mijn pensioen nu krijg ik 27euro bruto bij en netto is het 18 euro per maand en moet ik nu 546euro bij betalen ja ik ben er op vooruit gegaan dank u

Lees meer