reuters

Ryanair-werknemers in Charleroi vallen onder Belgisch recht

Werknemers van de Ierse lagekostenmaatschappij Ryanair kunnen naar de rechter stappen in het land waar ze het belangrijkste deel van hun arbeidsprestaties leveren. Dat oordeelt het Hof van Justitie van de Europese Unie in een zaak van zes gewezen Ryanair-stewardessen die als thuisbasis de luchthaven van Charleroi hadden.

De zes stapten in 2011 in België naar de rechter. Ze zijn van oordeel dat Belgische rechtbanken bevoegd zijn en het Belgische recht van toepassing is bij een arbeidsgeschil met Ryanair. De Ierse maatschappij is echter van oordeel dat het Ierse recht van toepassing is, omdat ze hun werk uitvoeren aan boord van vliegtuigen die in Ierland geregistreerd zijn. In de contracten werd ook verwezen naar het Ierse recht en stond dat elk geschil voor een Ierse rechter zou moeten komen. 

Het verschil is belangrijk, omdat het Ierse recht minder voordelig is voor vakantiegeld, premies en vergoedingen van de stewardessen.

Nadat de arbeidsrechtbank van Charleroi zich onbevoegd had verklaard, belandde de zaak bij het arbeidshof van Bergen. Dat vroeg verduidelijking aan het Hof van Justitie van de Europese Unie in de vorm van een prejudiciële vraag. 

Thuisbasis
Dat EU-Hof oordeelt nu dat "leden van het boordpersoneel zich kunnen wenden tot de rechter van de plaats van waaruit zij het belangrijkste deel van hun verplichtingen tegenover hun werkgever vervullen". Het is uiteindelijk aan de nationale rechter om die plaats te bepalen, maar "de thuisbasis van de werknemer vormt daarbij een belangrijke aanwijzing". Slechts in uitzonderlijke gevallen zou de thuisbasis irrelevant kunnen zijn. 

In de contracten van de werknemers werd de luchthaven van Charleroi expliciet als thuisbasis ("home base") aangeduid. De stewardessen begonnen en eindigden hun werkdag op die luchthaven en werden contractueel verplicht op minder dan een uur ervandaan te wonen. 

Het EU-Hof voegt nog toe dat de werkplaats van piloten, stewards en stewardessen niet kan worden gelijkgesteld aan de "nationaliteit" van de vliegtuigen waarin ze werken (in dit geval de Ierse). 

Ook andere nationale gerechtelijke instanties
Het is nu aan het arbeidshof van Bergen om een arrest te vellen dat rekening houdt met het antwoord van het EU-Hof. Het antwoord bindt ook andere nationale gerechtelijke instanties waar er een gelijkaardig probleem zou zijn. 

De eerste reactie van de christelijke vakbond, die de ex-personeelsleden bijstaat, is er een van tevredenheid. "Op basis van het persbericht van het Hof van Justitie van de Europese Unie ziet het ernaar uit dat we gewonnen hebben van Ryanair! Belgisch recht van toepassing", tweet Piet Van den Bergh van de ACV-studiedienst.

Lees meer