Vandaag was er stil protest van dierenrechtenorganisaties Animal Rights en Gaia aan het slachthuis van de Degra Group in Tielt om de definitieve sluiting te eisen.
Photo News Vandaag was er stil protest van dierenrechtenorganisaties Animal Rights en Gaia aan het slachthuis van de Degra Group in Tielt om de definitieve sluiting te eisen.

Slachthuis Tielt blijft voorlopig dicht, Raad van State spreekt zich nog niet uit

Het slachthuis in Tielt dat door minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) werd gesloten nadat een undercoverfilmpje dierenmishandeling aantoonde, blijft voorlopig dicht. De Raad van State heeft beslist om voorlopig nog geen uitspraak te doen in de zaak. Het bedrijf achter het slachthuis had die zaak aangespannen om de sluiting ongedaan te maken. Volgens de Raad van State kan het bedrijf zelf het nodige doen om de sluiting ongedaan te maken.

Vlaams minister voor Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) liet twee weken geleden de activiteiten van het slachthuis in Tielt stilleggen nadat de wantoestanden aan het licht werden gebracht door Animal Rights. Degra Group uit Tielt, het bedrijf achter het slachthuis, trok daarop met een spoedprocedure tot schorsing naar de Raad van State om die sluiting ongedaan te maken.

De RvS oordeelt nu dat er van een heropening van het bedrijf voorlopig geen sprake kan zijn aangezien de overtredingen vastgesteld door de inspectie Dierenwelzijn niet worden weerlegd door het bedrijf. Bovendien, aldus nog het hof, kunnen de activiteiten weer worden opgestart als het bedrijf een aanvaardbaar actieplan voorlegt waarmee de vastgestelde overtredingen in de toekomst kunnen worden opgelost.

Het bedrijf maakt werk van dit actieplan, "het slachthuis kan aldus zelf het nodige doen om de sluiting ongedaan te maken door een aanvaardbaar actieplan voor te leggen en te laten goedkeuren", luidt de mededeling van de RvS.

Het waren de uitbaters van het varkensslachthuis, die hoogdringendheid aanvoerden, om de onmiddellijke intrekking van de sluitingsbeslissing van minister van Dierenwelzijn Ben Weyts te eisen. De Raad van State erkent dat in het slachthuis inbreuken werden gepleegd maar stelt een finale beslissing uit tot 20 april om het slachthuis de kans te geven een degelijk actieplan uit te werken met maatregelen die wel voldoende zijn om het dierenwelzijn te garanderen en de dierenmishandelingen te verhelpen.

Gaia: "Een goede zaak"

Dierenrechtenorganisatie GAIA en Animal Rights zeggen in een reactie geen vertrouwen te hebben in het actieplan van het slachthuis. "We denken eerder dat het slachthuis alles in het werk zal stellen om zand in de ogen te strooien en de indruk te wekken dat de wrede mishandelingen tot het verleden zullen behoren", reageren GAIA-voorzitter Michel Vandenbosch en Animal Rights- voorzitter Nadine Lucas eensgezind. "Één ding is zeker: het slachthuis blijft voorlopig dicht! En dat vinden wij alvast een goeie zaak."

De advocaat van GAIA en Animal Rights, Anthony Godfroid, zegt: "Hoewel het slachthuis in een aantal kranten heeft doen uitschijnen dat de Raad van State ervoor zou zorgen dat men snel terug zou opengaan, is dat hier en nu niet het geval. Ben Weyts heeft tot nu toe 5 actieplannen geweigerd omdat ze tekortschoten op het vlak van dierenwelzijn. Als het slachthuis geen tandje bijsteekt blijft het inderdaad dicht tot 20 april. De bescherming van het dierenwelzijn wordt duidelijk au sérieux genomen."

Vanmorgen legden zo'n vijfhonderd actievoerders van Animal Rights, GAIA en Bite Back bloemen neer aan het slachthuis.

Weyts: "Mijn beslissing blijft overeind"
Minister Weyts laat weten tevreden te zijn met deze beslissing. Hij was als bevoegde minister in zijn recht om de activiteiten van het slachthuis te laten stilleggen. "Mijn beslissing blijft nu overeind, tot wanneer alle strenge maatregelen die ik opleg ook effectief en aantoonbaar worden uitgevoerd door het slachthuis", klinkt het in een mededeling. "Ik reken er nu op dat het slachthuis de verdere juridische procedures stopzet en volledige medewerking verleent aan mijn diensten bij de verdere behandeling van deze zaak."

Lees meer