Slimme camera's plukken nu álle wanbetalers uit verkeer

Iemand die een boete niet betaald heeft, kan sinds kort gewoon uit het verkeer geplukt worden. En dat geldt niet alleen voor automobilisten met een openstaande verkeersboete of niet-betaalde verkeersbelasting, maar ook voor wie een boete heeft voor pakweg drugsfeiten, geweld of fraude. De regering zet nu ook speciale camera's met nummerplaatherkenning in om al die mogelijke wanbetalers te vinden.

De douane kan voortaan álle wanbetalers aan de kant zetten. Die regel is van kracht gegaan op 1 januari 2017. Niet alleen mensen met een openstaande verkeersboete of verkeersbelasting kunnen hun wagen kwijt zijn, ook wie een boete heeft die door een strafrechter werd opgelegd, let maar beter op. De douane zet voortaan immers nummerplaatscanners in om wanbetalers op te sporen.

Als die camera's zo iemands signaleren, kan de douane de auto aan de kant laten zetten. Er wordt hem of haar gevraagd de openstaande schuld onmiddellijk te vereffenen. Onlangs werd nog duidelijk dat immers driekwart van de boetes die vorig jaar werden uitgeschreven, nog steeds niet zijn betaald.

Francys Adyns van de FOD Financiën verwoordt het als volgt: "Tot vorig jaar kon de douane enkel tussenkomen voor verkeersgerelateerde boetes. Eind vorig jaar is dat uitgebreid tot alle boetes. We zullen voortaan ook nummerplaatscanners inzetten voor correctionele boetes in strafzaken. Enkel zo kunnen we die penale boetes innen." De wetgever wil het net rond alle wanbetalers op die manier sluiten.

Verkoop auto
Wie een boete niet meteen kan betalen, is zijn voertuig kwijt. De auto wordt dan in beslag genomen. Ook nieuw: een 'machtiging van een beslagrechter' is daarvoor niet meer nodig. 

De inbeslagneming wordt - ten vroegste - opgeheven op de dag van de volledige betaling van de verschuldigde geldsommen. Ook de kosten van inbeslagname, onder meer takel- en stallingskosten, worden doorgerekend.

Wie na tien dagen nog steeds weigert met geld over de brug te komen, kan zijn auto zelfs verkocht zien. Tot nu was die termijn nog vastgesteld op 30 dagen. De opbrengst van de verkoop wordt in eerste instantie gebruikt om douaneschulden te vereffenen.

Lees meer