Somers, Hermans en De Stoop gezellig in de clinch

Open Vld moet de komende jaren het sociologisch centrum van Vlaanderen winnen voor het liberalisme. Dat is de uitdaging die partijvoorzitter Bart Somers voor zichzelf stelt, indien hij bij de voorzittersverkiezingen binnen zijn partij zaterdag het laken naar zich toetrekt. Hij waarschuwt ervoor dat Open Vld zijn opstelling niet mag laten bepalen door andere partijen.


Debat
Dat verklaarde Somers woensdagavond tijdens een debat tussen de kandidaat-voorzitters voor Open Vld: naast hemzelf gaat het om gemeenschapssenator Margriet Hermans en Christian De Stoop, die al voor de zesde keer opkomt. Hoewel De Stoop zichzelf als een rebel omschreef, verliep het debat eerder rustig. "Dit is geen kandidatuur tegen Bart, maar één samen met Bart", stelde Hermans tijdens haar introductie.

Trio
Het trio is het er over eens dat de partij er beter voorstaat dan vier jaar geleden. Somers schetste het beeld van een partij die een open burgeroorlog kende en die zichzelf afmaakte op het podium voor het oog van de camera's. Nu heeft de partij haar eensgezindheid teruggevonden en toont ze zich slagvaardig, luidde het.

Ego
Ook Hermans vond dat Open Vld vier jaar geleden "kapot ging aan de ego's (...) Nu ben ik fier om bij Open Vld te zijn. Toen was ik beschaamd". De Stoop, die in de loop van het debat driemaal een zelfgeschreven gedicht voorlas, had het over een beschamende vertoning en wees daarbij, zonder zijn naam te noemen, toenmalig kandidaat Jean-Marie Dedecker met de vinger.

Uitdaging
Voor Somers bestaat de uitdaging de komende jaren erin te zorgen dat Vlaanderen en België liberaal worden. Hij is ervan overtuigd dat de grondstroom in Vlaanderen liberaal is. Hij vindt dat Open Vld ervoor moet zorgen dat ze een partij is die er voor iedereen is. Nu bestaat de perceptie dat we er enkel zijn voor de happy few. We moeten uit het carcan breken dat ons door anderen wordt opgelegd, luidde het. "De harten winnen voor het liberalisme is een fundamentele uitdaging", zei Somers.

De Stoop
De Stoop benadrukte dat Open Vld zijn core business niet uit het oog mag verliezen. "Ik moet tot mijn grote spijt vaststellen dat we veel van die kiezers zijn kwijtgeraakt. "De kleine zelfstandige moet absoluut terug onder de arm worden genomen, anders raken we onze traditionele kiezers kwijt", stelde hij. "We moeten terug de blauwe banier omhoog steken". De Stoop riep de jongeren nog op hun "nek uit te steken".

Mandatarissen
Ook Hermans vindt dat de "herwaardering van de mandatarissen" een taak is voor de nieuwe voorzitter. "De responsabilisering van de mandatarissen is niet genoeg. Ze voelen zich verweesd", poneerde Hermans, die het had over "meer hart en minder hard". Ze stelde ook dat de partij goede congresteksten heeft gehad, maar dat daar te weinig mee is gebeurd. "Het verhaal is te nauw gehouden", aldus Hermans.

LDD
Op de vraag in welke mate Lijst Dedecker een bedreiging vormt, stelde Hermans dat Open Vld inhoudelijk goed moet zijn. "In de mate dat we onze opstelling laten bepalen door anderen, zijn we een vogel voor de kat", voegde Somers daaraan toe.

Opvolgers
Het duo was het niet eens over de rol van de opvolgers. Somers wil het systeem van opvolgers afschaffen. Hermans is daar geen voorstander van op voorwaarde dat het systeem "consequent en met inhoud wordt doorgevoerd". Somers bleek ook als enige van de drie persoonlijk voorstander te zijn van de legalisering van softdrugs. De Stoop liet zich dan weer kennen als tegenstander van de vlaktaks. (belga/mvl)

Lees meer