BELGA

Staking bij De Lijn in regio Dilbeek en Pajottenland

Bij De Lijn is vanochtend een staking uitgebroken in verschillende stelplaatsen in Vlaams-Brabant in de regio Dilbeek, ten westen van Brussel. Geen enkele chauffeur van de stelplaatsen Meerbeke, Leerbeek, Dilbeek, Het Rad en Ukkel ging aan het werk uit protest tegen de geplande besparingen. De dienstregeling was er zwaar verstoord, maar ondertussen is de helft van de chauffeurs weer aan het werk.

"De hinder laat zich voelen in het hele Pajottenland", aldus De Lijn Vlaams-Brabant. Volgens De Lijn hebben is de situatie sinds vanmiddag wel weer beter. Ongeveer de helft van de stakende buschauffeurs in de regio Dilbeek heeft het werk hervat. "Dit betekent dat er zeker meer bussen rijden in de avondspits dan vanochtend, maar de situatie is niet geheel genormaliseerd", aldus De Lijn. De hinder blijft het grootst op de verbinding Brussel-Ninove en Brussel-Leerbeek. Op de as van en naar Halle rijdt ongeveer de helft van de bussen. De dienstverlening op lijn 35 (Brussel Noord-Ternat-Liedekerke) en op lijn 820 (Dilbeek-Vilvoorde-Zaventem) is zo goed als in orde.

Voor gedetailleerde info wordt verwezen naar de website www.delijn.be. Donderdag zou het busverkeer weer normaal moeten verlopen.

"De geplande besparingen van De Lijn in de nabije toekomst zijn de aanleiding voor de staking die deze ochtend uitbrak in alle stelplaatsen van De Lijn Vlaams-Brabant, regio Dilbeek", klinkt het in een persbericht. De directie zal vanochtend aan tafel zitten met de vakbonden en hen "toelichting geven over de redenen en aanpak van deze besparingsoefening".

De Lijn betwist
De Lijn betwist dat het chauffeurs in de toekomst 200 à 300 euro per maand wil laten inleveren zoals vakbondssecretaris Ronnie Danckaert (ACOD) aanhaalde als reden voor de spontane staking.

"We willen niet besparen op het basisloon. Maar door het feit dat we in toekomst zondagochtend en -avond een aantal busritten willen afschaffen, zullen er minder premies voor zondagwerk kunnen worden uitbetaald. Uit een analyse die we maakten, blijkt dat een chauffeur in het ergste geval gemiddeld 50 euro netto op een maand zal verliezen en niet 200 à 300 euro", aldus woordvoerder Tom Van de Vreken.

Het is volgens Van de Vreken de bedoeling om op een aantal plaatsen op het platteland op zondag de chauffeurs nog slechts van 10u 's morgens tot 19u 's avonds te laten rijden. "Het gaat hier om heel dunbevolkte ritten, waar we op die manier een grote besparing zullen kunnen realiseren.

Centrumsteden zullen door deze maatregel zeker niet getroffen worden. Zo'n 95 procent van de reizigers op dat ogenblik zal er niets van merken", aldus de woordvoerder van De Lijn.

Lees meer