Getty Images

Steeds meer erfenisruzies door verwaterde familiebanden en nieuw samengestelde gezinnen

Gisteren werden de nabestaanden van de steenrijke zakenman Jean Tytgadt voor de Gentse correctionele rechtbank vrijgesproken voor successiefraude en witwassen. Eén van de zonen had klacht ingediend tegen zijn moeder, broers en zus. Die hadden volgens hem miljoenen verstopt en de boedelbeschrijving bij de notaris vervalst. Notarissen merken dat de afhandeling van nalatenschappen steeds problematischer wordt, en wel om twee redenen: de opkomst van nieuw samengestelde gezinnen en het feit dat onze familiebanden verwateren.

Bart Van Opstal, woordvoerder van notaris.be: “Bij nieuw samengestelde gezinnen waar één van de ouders overlijdt, zien we heel wat wrijvingen tussen kinderen uit de verschillende relaties, de zogenaamde stiefbroers en stiefzussen. Mislukt dat concept van het nieuwe gezin, dan is er meestal minder contact met de kinderen uit vorige relaties. Na het overlijden van een ouder kan dat escaleren. Oude spanningen komen naar boven wanneer blijkt dat de medewerking van alle kinderen vereist is. Maar sinds de erfenisrechtherziening van september vorig jaar, is het makkelijker geworden om alle kinderen gelijk te behandelen. Nu kan een vader met drie eigen kinderen en een stiefkind elk kind een vierde van de nalatenschap toekennen. Daarvoor moet een testament worden opgemaakt, maar het voorkomt veel problemen.”

Nauwelijks nog contact met kinderen

Dat onze familiebanden niet meer zo hecht zijn als vroeger, leidt ook tot een toename van erfenisgeschillen. “Ouders die nauwelijks nog contact hebben met hun kinderen, dat hoor ik elke dag. Niet noodzakelijk wegens ruzie, maar ze groeien uit elkaar. Na een overlijden kan dat voor wrijvingen zorgen. Zo zal het kind dat geen contact meer had met de ouder minder geneigd zijn om mee te werken, en omgekeerd zullen de kinderen die wel nog voor moeder of vader hebben gezorgd het ‘afwezige’ kind een gebrek aan zorg voor die ouder aanwrijven.”

Wanneer er conflicten rijzen bij de afhandeling van een nalatenschap, zal de notaris proberen bemiddelen. Van Opstal: “We ontvangen de erfgenamen dan afzonderlijk en voeren een pendeldiplomatie met het oog op een consensus. In de meeste gevallen lukt dat na enkele weken of maanden. Toch blijven sommige families onverzoenbaar, en dan zal de rechtbank een uitspraak doen en een notaris aanstellen om de verdeling te regelen. Het daaruit voortspruitende voorstel zal de rechter dan al dan niet bekrachtigen.”

‘De broche van tante Zulma’

Van Opstal bevestigt ons vermoeden dat hoe groter de nalatenschap is, hoe groter ook het gevaar dat de afhandeling in familieruzies uitmondt. “Maar vaak zit er ook een emotioneel aspect aan vast, met jarenlang opgekropte frustraties die losbarsten. Dat gaat dan soms over prullaria, ik noem het ‘de broche van tante Zulma’ waarover hard kan geredetwist worden.”

Van Opstal wijst erop de erfrechthervorming van vorig jaar de mogelijkheid biedt een erfenisovereenkomst bij leven af te sluiten. “Daar is veel vraag naar. Het principe is dat er bij leven afspraken worden gemaakt over de verdeling. Eens zo’n overeenkomst is ondertekend door alle betrokkenen, is die ook definitief. Vroeger waren zulke overeenkomsten verboden. Dit nieuwe instrument om conflicten te vermijden, zal meer en meer gebruikt worden.”

17 reacties

Alle reacties zijn welkom zolang ze voldoen aan de do's en don'ts die je hier kan terugvinden: gedragsregels. Elke dag ontvangen wij duizenden reacties, het kan enkele uren duren voor jouw reactie wordt geplaatst. Wordt jouw reactie afgekeurd dan werd er geoordeeld dat deze onze gedragsregels schendt.
  • Yvan Van Nieuwenhuyze

    Kan 1ieder aanraden >>trouw met SCHEIDING van goederen !!! zo heeft de tegenpartij geen recht om zich te moeien in een ander zijne pot als het zover is , als je NIET trouwt voor het € kan dit geen probleem zijn..

  • Marc Van der Vloedt

    Als er sprake is van verwaterde familiebanden mag je toch ook de verwaterde erfenis sleutelverdeling op tafel gooien,toch ? (en breng de blockchain technologie in en je hebt de op commando schrijvende dure vogels* niet (meer) nodig. * de vollières en vogelkooien waar de opvolg vrije beroepers (meestal van de blauwere soort) grote sier maken met het afgeroomde werkmansgeld.

Lees meer