iStock

Stemming abortuswet uitgesteld na heftig debat in commissie

De Kamercommissie Justitie heeft vandaag de verlenging van de abortustermijn van 12 naar 18 weken besproken, maar een stemming komt er nog niet. De debatten worden volgende week voortgezet. De wetswijziging zit al enkele weken in de pijplijn. De tekst zorgt ervoor dat abortus volledig uit de Strafwet verdwijnt, en maakt een zwangerschapsbeëindiging tot 18 weken na de bevruchting mogelijk. CD&V, N-VA en Vlaams Belang zijn fel gekant tegen de wijziging.

De stemming over de versoepeling van de abortuswet wordt uitgesteld, nadat voorzitter Kristien Van Vaerenbergh (N-VA) vanmiddag de zitting in de commissie Justitie schorste. De Kamerleden waren al van 10.15 uur aan het debatteren over - ondermeer - de verhoging van de termijn voor abortus van 12 naar 18 weken.

Het liep tegen 13 uur, toen Van Vaerenbergh opwierp dat een verderzetting van het abortusdebat tot de stemming onmogelijk was. Om 14.15 uur was immers een tweede deel van de commissie Justitie gepland, waarbij de Luikse procureur-generaal Christian De Valkeneer toelichting zou komen geven over het wetsvoorstel om gewelddadige partners een stalkingalarm te laten dragen, ter voorkoming van huiselijk geweld. “Het zou bijzonder onbeleefd zijn om hem nu nog af te zeggen”, vond Van Vaerenbergh. “Zijn tussenkomst is bovendien vorige week bij hoogdringendheid gestemd in de plenaire vergadering, dus ook dat is een belangrijk thema.”

Termijnverlenging

Tijdens de vorige legislatuur werden de regels rond abortus al een beetje bijgevijld, maar gek veel veranderde er toen niet. Tot frustratie van nogal wat parlementsleden die veel verder wilden gaan, ook binnen de toenmalige meerderheid. Een verkiezing en periode van lopende zaken later zien de voorstanders hun kans schoon om nu toch de wet aanzienlijk te wijzigen.

Die voorstanders zijn de socialisten, groenen, liberalen, communisten en DéFI. Zij raakten het eens over een gezamenlijk voorstel, waardoor abortus voortaan mogelijk wordt tot 18 weken na de bevruchting. Vandaag is dat nog 12 weken. Abortus na 18 weken kan enkel indien de voortzetting van de zwangerschap een ernstig risico inhoudt voor de gezondheid van de vrouw of indien het kind zal lijden aan een heel zware, ongeneeslijke aandoening.

Bedenktijd van 48 uur in plaats van 6 dagen

Bovendien komt er een inkorting van de bedenktijd van zes dagen naar 48 uur, tenzij er een dringende medische reden is om eerder tot een zwangerschapsonderbreking over te gaan. Een arts of vroedvrouw kan niet worden gedwongen abortus uit te voeren, maar moet de vrouw wel van bij haar eerste bezoek inlichten over zijn weigering en de vrouw de contactgegevens bezorgen van een andere arts. Collectieve gewetensclausules die voor een hele instelling gelden, worden verboden.

Abortus verdwijnt meteen ook uit de Strafwet, dus is niet meer strafbaar voor de patiënte of voor de arts. Volgens de indieners van de tekst worden vrouwen via de huidige sancties gestraft en geculpabiliseerd, maar brengen die ook met zich mee dat vrouwen naar het buitenland trekken - 500 tot 1.000 per jaar - voor een abortus of hun toevlucht nemen tot illegale zwangerschapsonderbrekingen.

Wat de artsen betreft vinden de indieners eveneens dat sancties niet langer nodig zijn. Zij moeten immers dezelfde beroepsintegriteit aan de dag leggen als bij eender welke andere medische ingreep.

Geen steun van CD&V, N-VA en Vlaams Belang

De wetswijziging zal alleszins geen steun krijgen van CD&V, N-VA en Vlaams Belang. Els Van Hoof (CD&V) en Valerie Van Peel (N-VA) laakten eerder al het gebrek aan evaluatie van de huidige wetgeving. Bovendien noemen ze de uitbreiding naar 18 weken nattevingerwerk. Ze voeren daarbij aan dat een abortus op die termijn een pak ingrijpender is. Het gaat dat niet meer om een eenvoudige curettage, maar om een operatie, die niet alleen een zwaardere impact heeft op het fysieke welzijn van de moeder, maar ook op het verwerkingsproces.

Uiteindelijk werd, op voorstel van Servais Verherstraeten (CD&V), nog gestemd of er om het debat ten gronde te kunnen voeren ook nog experten tijdens hoorzittingen aan het woord te laten. Het voorstel haalde het niet, dus zat er niets anders op dan het debat volgende week woensdag verder te zetten. Tot groot ongenoegen van de voorstanders. Indien de tekst groen licht krijgt in de commissie, moet hij nadien ook nog langs de plenaire Kamer passeren. Mogelijk volgt dan nog een tweede lezing, voor de tekst finaal naar de plenaire Kamer gaat. De kans lijkt heel klein dat de wijziging nog voor het einde van het jaar gestemd kan worden. 

Van Hoof waarschuwt alvast dat een "snelle en ondoordachte wijziging van de wet zonder CD&V" zal zijn, "en we zullen alle parlementaire middelen uitputten om dit te beargumenteren. Kandidaat-voorzitter Joachim Coens maakte eerder al duidelijk dat deze wetswijziging doorvoeren in lopende zaken, voor hem een groot probleem is. Hij maakte zelfs een koppeling met de federale regeringsvorming. Informateur Paul Magnette (PS) liet maandag echter verstaan dat het parlementaire werk geen directe invloed heeft op de onderhandelingen.

OPROEP. ‘Het Laatste Nieuws’ is op zoek naar vrouwen die ooit naar Nederland reisden om een abortus te laten uitvoeren na méér dan 12 weken

24 reacties

Alle reacties zijn welkom zolang ze voldoen aan de do's en don'ts die je hier kan terugvinden: gedragsregels. Elke dag ontvangen wij duizenden reacties, het kan enkele uren duren voor jouw reactie wordt geplaatst. Wordt jouw reactie afgekeurd dan werd er geoordeeld dat deze onze gedragsregels schendt.
  • Ludo Wouters

    Als vrouwen baas over eigen buik willen zijn, kunnen ze er dan niet voor zorgen dat er geen ongewenste baby komt? George heb je het verhaal van Tania in deze krant gelezen? 22 jaar een kind en snel daarna weer zwanger. Dan 8 weken wachten om dan naar Nederland te gaan. Is abortus een manier om geen kinderen te krijgen? Ik dacht van niet. Ik ben zeker niet tegen abortus maar vrouwen mogen ook wel wat verantwoordelijkheid nemen.

  • remy lempa

    De NVA gaat hier te ver , elke vrouw is baas over eigen lichaam en elke Belg kan zijnh leven beëindigen op elk ogenblik dat hij dat wenst , politici kunnen nog niet eens beslissen over winter of zomeruur en dan gaan ze beslissen over mijn leven , te gek om los te lopen .

Lees meer