2 Illustratiebeeld
BELGA Illustratiebeeld

Studie over vliegtuiglawaai: “Regeling mag niet in handen zijn van het kabinet van een minister”

“Het creëren van een intergouvernementele en harmoniserende overeenkomst die een nationale geluidswet goedkeurt waarin dezelfde normen voor iedereen zijn vastgelegd, zou een verbetering zijn." Dat stelt het studiebureau Envisa in zijn tweede rapport over vliegtuiglawaai op Brussels Airport.

Het eerste deel van de studie, over de impact van de activiteiten van de luchthaven, was al in januari overgemaakt aan federaal Mobiliteitsminister François Bellot (MR). In het tweede deel van het rapport worden ook conclusies en aanbevelingen gedaan. 

"Envisa stelt geteste oplossingen voor deze problemen voor, die uiteindelijk zullen leiden tot een stabielere geluidssituatie. Het is echter aan de Belgische belanghebbende partijen om het algemeen welzijn boven de lokale of regionale politiek te stellen en boven het welzijn van de individuele bevolking, waar de meerderheid van de bevolking baat bij heeft", vervolgt het studiebureau. "Geluidshinder zal in de nabije toekomst een probleem blijven rond Brussels Airport. Het is onmogelijk om iedereen te beschermen of het effect perfect te verdelen zodat geen enkele gemeenschap het zwaarst door de geluidsbelasting wordt getroffen. Er zullen altijd winnaars en verliezers zijn." 

Er zullen altijd winnaars en verliezers zijn

Studiebureau Envisa

Krachtige regelgeving

"De Belgische belanghebbenden moeten instemmen met de oprichting van een federaal adviesorgaan”, stelt het langverwachte tweede deel van het Envisa-rapport. Dat moet zorgen voor een coherente strategie, beleid, regulering en planning inzake vliegtuiglawaai. Letterlijk tussen haakjes merkt het rapport op dat er een doeltreffende en krachtige regelgeving nodig is: “De regeling mag niet in handen zijn van het kabinet van een minister." 

"Overwogen moet worden het toepassingsgebied van de geluidsregelgever uit te breiden tot andere luchthavens. Bestaande organisatievoorbeelden zoals ACNUSA (Frankrijk) kunnen dienen als een goed voorbeeld voor wat nodig is in België", zo stelt het - Franse - studiebureau vast.

Herstel van vertrouwen 

Keren we nog even terug naar de diagnose die eerder in het rapport werd gesteld. "Een duidelijk en belangrijk probleem in het beheer van het huidige lawaaimechanisme van Brussels Airport, dat leidt tot zoveel juridische claims en grote ontevredenheid bij het publiek, is het ondoorzichtige, arbitraire, ongecoördineerde, versnipperde en partijdige karakter van de regelgeving en het beheer van dit probleem." 

Volgens Envisa moeten, als eerste stap in het herstel van het vertrouwen van het publiek, de belangrijkste Belgische politieke betrokkenen een gezamenlijke publieke verklaring voorbereiden om de best mogelijke oplossing te vinden voor de huidige situatie op het gebied van het beheer van vliegtuiglawaai op de huidige luchthaven, Brussels Airport.

“Wij geloven niet dat de nachtactiviteiten coherent zijn met deze luchthaven. Het elimineren of aanzienlijk verminderen van de nachtelijke activiteiten in de loop van de tijd, zou naar onze mening een belangrijke bijdrage leveren aan het herstel van het vertrouwen en respect tussen de luchthaven en de omringende gemeenschap. 

(Lees verder onder de foto)

2 Brussels Airport
Photo News Brussels Airport

Taak van Brussels Airport

Ook voor de luchthavenbeheerder Brussels Airport hebben de Envisa-onderzoekers een advies: de luchthaven moet het voortouw nemen bij het beheer van de problemen die het gevolg zijn van het lawaai dat wordt veroorzaakt door de vliegtuigen die opstijgen en landen op hun luchthaven. “Het is heel goed denkbaar dat de regionale politieke bescherming die zij nu geniet, niet eeuwig zal duren en dat zij vroeg of laat verantwoordelijk zal worden gehouden voor de milieueffecten die haar activiteiten hebben”, zo stellen de onderzoekers van Envisa.

Envisa vindt ook dat de infrastructuur van de luchthaven kan worden verbeterd om het vertrek en de aankomst op de luchthaven geluidsvriendelijker te maken. “Waarom worden deze investeringen niet gedaan?”

“Hoewel de luchthaven en skeyes beschikken over een geavanceerd geluids- en routebeheersysteem, wordt dit niet ten volle benut”, constateert Envisa nog. “Er zou veel meer kunnen worden gedaan, zoals het volgen van gevlogen trajecten en het monitoren van de daaruit voortvloeiende geluidsniveaus.” 

10 reacties

Alle reacties zijn welkom zolang ze voldoen aan de do's en don'ts die je hier kan terugvinden: gedragsregels. Elke dag ontvangen wij duizenden reacties, het kan enkele uren duren voor jouw reactie wordt geplaatst. Wordt jouw reactie afgekeurd dan werd er geoordeeld dat deze onze gedragsregels schendt.
  • Etienne Vanhoegaerden

    Alle voorziene bouwgronden in de regio zouden moeten geblokkeerd worden zolang er geen deftige uitspraak is. Indien men hier met bouwen begint kan er nooit een oplossing komen. Elke pijler die men hanteert moeten ook van toepassing zijn voor alle luchthavens in België

  • Francois Baes

    Zaventem begin eens met alle Brusselaars buiten te smijten die op de luchthaven werken. Dan eens naar de reactie van de Brusselse bestuurders kijken,misschien zou dat al wat verandering in hun drang naar boetes te geven kunnen temperen.

Lees meer