4
Photo News

Superkern akkoord over reeks nieuwe sociaal-economische maatregelen tegen coronacrisis, maar zonder N-VA

Niet juiste kader voor zo'n zware pakketten, vindt De Roover

De zogenaamde superkern heeft vrijdagavond een akkoord bereikt over een aantal nieuwe sociaal-economische maatregelen. De N-VA heeft de tekst echter niet goedgekeurd.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.
Pas je cookie instellingen hier aan.

De superkern is de vergadering van de topministers van de federale regering, aangevuld met de vertegenwoordigers van de tien partijen die de volmachten van de regering-Wilmès steunen. De kern bereikte afgelopen zaterdag al een akkoord over een reeks maatregelen, zoals de btw-verlaging in de horeca. Vrijdag lagen nieuwe voorstellen op tafel. Er werd uiteindelijk een akkoord bereikt, enkel de N-VA heeft de tekst niet goedgekeurd.

“Engagement”

“Deze steunmaatregelen, samen met alle eerder genomen beslissingen, getuigen van het engagement van de federale regering en de partijen die haar steunen om de burgers en het economisch weefsel van ons land zo goed mogelijk te ondersteunen in deze moeilijke periode, een periode waar de sociaaleconomische gevolgen van de gezondheidscrisis nog steeds voelbaar zijn, zo luidt het in een persmededeling.

N-VA-fractieleider Peter De Roover liet aan VTM NIEUWS-journaliste Hannelore Simoens verstaan dat zijn partij de genomen maatregelen niet steunt, omdat die ‘te veel geld kosten om noodmaatregelen te zijn’, meldt zij op Twitter. “Dit is niet de juiste formule om dusdanige zware pakketten te gaan afkloppen”, aldus De Roover nog aan Belga. “Daarvoor dient een ander kader, namelijk een regeringsvorming.”

Arbeidsorganisatie

De aanvullende steunmaatregelen kunnen concreet in twee categorieën worden onderverdeeld. Een eerste deel betreft de arbeidsorganisatie.

• De regering roept een speciaal stelsel voor ‘corona-werkloosheid’ in het leven. Het gaat om een overgangssysteem van tijdelijke werkloosheid door corona-overmacht (zoals we het vandaag kennen) naar de klassieke economische werkloosheid. De voorwaarden worden dus strenger: deze ‘overgangs’ economische werkloosheid kan pas worden gebruikt als het bedrijf een omzetdaling van 10% optekent. De werknemer blijft wel 70% van zijn laatste geplafonneerde loon ontvangen en heeft recht op 2 dagen opleiding per maand werkloosheid.

• Daarnaast is er de mogelijkheid voor ondernemingen in herstructurering of die in moeilijkheden verkeren om de arbeidsduur te verminderen in afwachting van de hervatting van hun normale activiteiten en om ontslagen te voorkomen, hetzij via een collectieve arbeidsduurvermindering, hetzij via het tijdskrediet, hetzij via het tijdskrediet eindeloopbaan waarvan de toegang met een uitkering zal worden verlaagd van 57 tot 55 jaar.

• Ook is er beslist dat de toegang tot corona-ouderschapsverlof wordt uitgebreid. Het loopt tot 30 september met een uitkering die wordt verhoogd tot 150% voor eenoudergezinnen en gezinnen met een kind met een beperking.

• Bijkomend zullen door telewerkers gemaakte kosten gemakkelijker kunnen worden vergoed, tot een maximum van 127 euro per maand, met het oog op een beter evenwicht in de toekomst tussen werk en privé.

4  Door telewerkers gemaakte kosten zullen gemakkelijker kunnen worden vergoed.
thinkstock Door telewerkers gemaakte kosten zullen gemakkelijker kunnen worden vergoed.

Aanmoedigen van investeringen

Een tweede deel betreft het aanmoedigen van investeringen.

• Concreet gaat het over een nieuw tax shelter-systeem Covid-19, tijdelijk tot het einde van het jaar en dat openstaat voor alle KMO’s die de gevolgen van de Covid-19-crisis hebben ondervonden.

• Daarnaast komt er een verhoogde investeringsaftrek (25%) voor investeringen die tussen 12 maart en 31 december 2020 zijn gedaan.

• Verder komt er een verhoging van 50 naar 100% van de aftrekbaarheid van kosten verbonden aan de organisatie van evenementen en de catering tot 31 december. Zo wordt voorkomen dat de evenementen massaal worden uitgesteld tot volgend jaar, waardoor de al zwaar getroffen sector nog meer problemen zou kunnen krijgen.

• Ook komt er een opschorting van het btw-voorschot van december 2020. Bedrijven moeten normaal gesproken vóór 20 december een voorschot betalen en dit zal met een maand worden uitgesteld. Het doel is opnieuw de liquiditeit van de bedrijven te verbeteren.

• Er is ook beslist over een verhoging van 10 tot 20% van het aandeel van het netto-inkomen dat in aanmerking komt voor de belastingvermindering voor giften. Tegelijkertijd zal de belastingvermindering voor giften aan erkende instellingen in 2020 worden verhoogd van 45 naar 60%. Deze laatste bepaling is met name gericht op de vrijwilligerssector en moet ngo’s en non-profitorganisaties steunen waarvan de activiteiten van algemeen belang zwaar zijn getroffen door de crisis.

4 De superkern heeft de beslissing over de tien gratis treinritten voor elke Belg bijgeschaafd.
BELGA De superkern heeft de beslissing over de tien gratis treinritten voor elke Belg bijgeschaafd.

Er werd ook nog een akkoord bereikt om een enveloppe van 100 miljoen euro ter beschikking te stellen voor de OCMW’s, die zal bestemd zijn voor kwetsbare mensen om de voordelen van de sociale maatregelen waartoe tijdens de vorige vergadering is besloten, uit te breiden tot een breder publiek, met name vanuit het oogpunt van de energiearmoede. Om de exploitatiekosten in verband met een extra werklast te dekken, zullen de OCMW’s extra steun ontvangen voor een bedrag van 10 miljoen euro.

En dan nog iets: de superkern heeft de beslissing over de tien gratis treinritten voor elke Belg bijgeschaafd. Je zal de tien ritten zelf moeten aanvragen en ze worden op naam uitgedeeld. Dat zou de kost van de maatregel drukken.

Laatste keer?

Het is niet uitgesloten dat de superkern vrijdag voor het laatst bijeenkwam. Bij verschillende partijen is het enthousiasme niet erg groot meer. Maar vooral gaat de focus steeds meer uit naar een relanceplan voor de jaren na de coronacrisis, dat moet worden beslist en uitgevoerd door de partijen van de volgende, volwaardige regering.

N-VA’er Peter De Roover wijst er in dit verband nog op dat tijdens de vorige superkern al maatregelen werden genomen voor grofweg 600 à 700 miljoen euro, terwijl dat cijfer vrijdagavond stelselmatig aandikte. “Het evenwicht dat wordt nagestreefd, is er één in het mandje van de uitgaven, niet bij de inkomsten, en dan nog een evenwicht tussen de partijen”, voert hij aan. “Op de duur wordt de rekening wel heel pikant.”

Dat hij uiteindelijk het akkoord niet steunt, betekent voor De Roover niet dat zijn partij de deur dichtslaat voor regeringsvorming. Het is voor N-VA wel een eindpunt van deze formule. “Die was bedoeld om de koninklijke besluiten in verband met de volmachtenwet te begeleiden en dat hebben we ook steeds gedaan. Maar het is stelselmatig een soort schaduwregering geworden. Dit was het rondje teveel.”

Lees ook: 

“Ik hoop dat deze crisis een wake-upcall is voor wie nog niet spaarde”: experts beantwoorden 10 vragen over uw financiële toekomst (+)

Is wie nu afstudeert een vogel voor de kat op de arbeidsmarkt? Onze werkexpert waarschuwt vooral voor ‘littekeneffecten’ (+)

4 Peter De Roover (N-VA) bij aankomst voor de meeting van de superkern. Volgens hem was dit niet de formule om dergelijke zware pakketten in af te spreken.
BELGA Peter De Roover (N-VA) bij aankomst voor de meeting van de superkern. Volgens hem was dit niet de formule om dergelijke zware pakketten in af te spreken.

183 reacties

Alle reacties zijn welkom zolang ze voldoen aan de do's en don'ts die je hier kan terugvinden: gedragsregels. Elke dag ontvangen wij duizenden reacties, het kan enkele uren duren voor jouw reactie wordt geplaatst. Wordt jouw reactie afgekeurd dan werd er geoordeeld dat deze onze gedragsregels schendt.
  • franske van gestel

    Steunmaatregelen voor bedrijven en horeca zijn wel voorstellen van nva, beste nva stemmers.

  • paul lemmens

    verkwisting ten top , de NVA heeft gelijk want wij moeten dat alles terug betalen

Lees meer