2
PHOTO_NEWS

Uplace, hoe zat dat nu ook alweer?

De Raad van State heeft vanmiddag de milieuvergunning voor winkelcomplex Uplace in Machelen vernietigd. Het dossier sleept intussen al een hele tijd aan. Het betrokken brownfieldconvenant dat het pad effende dateert van de laatste ministerraad van de Vlaamse regering-Peeters I, met CD&V, sp.a en Open Vld.

Het brownfieldcontract met Uplace werd in 2009, vlak voor de verkiezingen, afgesloten. De bedoeling was de sterk verontreinigende terreinen naast de voormalige Renaultfabriek in Machelen om te zetten in nieuwe projecten.

'Beleveniswinkels'
Op de site aan de Woluwelaan onder de brug van Vilvoorde moest op termijn een winkel- en ontspanningscomplex komen van meer dan 190.000 vierkante meter. Een kwart daarvan wordt voorzien voor 'beleveniswinkels', een ander kwart voor kantoren en cafés, pleinen, restaurants en een hotel. Blikvanger moet het meer dan 90 meter hoge torengebouw worden. Het kostenplaatje van het project, dat 3.100 nieuwe jobs zou opleveren, ligt om en bij 600 miljoen euro.

Huidig Vlaams minister van Ruimtelijke Ordening Philippe Muyters (N-VA) voorzag Uplace al van een bouwvergunning. Het provinciebestuur van Vlaams-Brabant schaarde zich echter niet achter een brownfieldconvenant en weigerde een milieuvergunning uit te vaardigen. Uplace ging daar met succes tegen in beroep bij minister van Natuur en Leefmilieu Joke Schauvliege (CD&V).

Vergunning ondanks negatief advies
Nochtans kreeg het project een negatief advies van de Gewestelijke Milieuvergunningscommissie. Schauvliege besliste daar echter geen rekening mee te houden en het project te vergunnen. Waarop milieuorganisaties Greenpeace, Bond Beter Leefmilieu en BRAL (de Brusselse Raad voor het Leefmilieu) naar de Raad van State trokken.

Eind 2012 schorste de Raad van State de milieuvergunning al. Volgens het rechtscollege was onvoldoende duidelijk of de site wel goed ontsloten kon worden. En ook de auditeur van de Raad van State sprak zich al uit voor een vernietiging. In het eindarrest volgt de Raad van State nu.

Verkeersproblemen, fijn stof en slecht voor de middenstand
Uplace kon van in het begin al op veel tegenkanting rekenen. Onder meer Leuven en Vilvoorde waren tegen, maar ook de Brusselse Raad voor Leefmilieu (BRAL) en Unizo vinden het project van bij de start geen goed idee. Mobiliteitsexperten vrezen verkeersproblemen, volgens milieuspecialisten zorgt het complex voor veel te hoge hoeveelheden fijn stof en zelfstandigen vrezen een aderlating voor de kleinhandel in de stadskernen.

2
BELGA

Lees meer