3
BELGA

Uplace reageert op heisa: "Combinatie is zeer gangbaar"

Het is zeer gangbaar dat een onderzoeksbureau zowel voor de overheid als voor een projectontwikkelaar werkt. Dat stellen zowel Uplace als Antea in een reactie op de heisa. Volgens Antea werd de website enkel (tijdelijk) aangepast als voorzorgsmaatregel. Intussen raakte bekend dat de ontsluiting van het shoppingcomplex in Machelen de overheid meer zou kosten dan tot nu toe gedacht.

Volgens de herberekening in de aangepaste overeenkomst tussen Uplace en de Vlaamse regering, die Vlaams parlementslid Hermes Sanctorum (Groen) kon inkijken, zou die kost stijgen van 46 miljoen naar 70 miljoen euro.

Voor de bouw van het shoppingcomplex sloot Uplace met de Vlaamse regering een zogeheten brownfieldconvenant, een overeenkomst om sterk vervuilde gronden een nieuwe bestemming te geven. In die convenant zijn ook afspraken over de ontsluiting van de site en wie welk stuk daarvan zou betalen.

Die "projectgebonden flankerende maatregelen" zouden volgens oorspronkelijke ramingen van het Rekenhof 46 miljoen euro kosten aan de overheid, zegt Sanctorum. "De Inspectie Financiën had toen al bedenkingen en vond dat het aandeel voor de overheid te hoog was, terwijl Uplace te weinig (12,1 miljoen euro, nvdr) moest betalen. De Vlaamse regering heeft dat advies overruled en toch akkoord gegeven voor begroting."

Op 13 februari werd het brownfieldconvenant aangepast en is er een herberekening. "En wat blijkt? De kost voor de overheid voor de ontsluiting Uplace is verhoogd tot 70 miljoen euro." Uplace zou volgens die berekeningen zelf ook meer, zijnde 14 miljoen euro, betalen.

Sanctorum is hier niet over te spreken. "Wat gaan we nog meemaken? Dit dossier is rot tot op het bot. Terwijl wordt bespaard op scholen, wil de Vlaamse regering wel contracten met een magnaat maken die geld kosten. De Vlaamse regering kan niet anders dan de beslissing rond Uplace in te trekken. Wij blijven een onderzoekscommissie vragen."

3 Hermes Sanctorum (Groen).
BELGA Hermes Sanctorum (Groen).

Wat gaan we nog meemaken? Dit dossier is rot tot op het bot

Vlaams parlementslid Hermes Sanctorum (Groen)

"Partijdigheid"

Sp.a had vandaag ook aangeklaagd dat Antea, het studiebureau dat voor de Vlaamse regering een studie uitvoerde naar de mobiliteitseffecten van Uplace, ook voor Uplace zelf werkte. "Dit heeft zelfs niet meer de schijn van partijdigheid", zei Vlaams parlementslid Joris Vandenbroucke.

"Dat Antea zowel de studie voor de project-MER van Uplace als de plan-MER voor het volledige reconversiegebied Vilvoorde-Machelen heeft opgesteld, is al bekend sinds 2010", duidt Uplace in een reactie. "Dat zij nu door de Vlaamse overheid zou zijn aangeduid in het kader van de herzonering van de reconversiezone Vilvoorde-Machelen, waarvoor zij reeds eerder het plan-MER opstelde, is een logisch vervolg."

Eenzelfde reactie is te horen bij het onderzoeksbureau zelf. "Die combinatie is zeer gangbaar", zegt ceo Jan Parys. "Het is bijvoorbeeld ook in Gent gebeurd, voor 'The Loop'."

Antea kreeg in de loop van de dag heel wat verontwaardigde reacties omdat de projectpagina voor Uplace van de website werd gehaald. "Het gaat om een onderdeel van de site dat ik zelf nog niet had nagelezen en daarom heb ik het tijdelijk laten verwijderen", stelt Parys. "Het ging om een voorzorgsmaatregel. Als er niets mee aan de hand was, zouden we het terug online zetten. Dat is intussen ook gebeurd."

Ruimtelijke plannen

Vilvoords burgemeester Hans Bonte (sp.a) eist inmiddels dat de Vlaamse regering de inhoud bekendmaakt van de beslissing die ze op 13 februari nam over de ruimtelijke plannen voor het complex. "Iedereen praat wel over die beslissing, maar noch de parlementsleden, noch wij of onze advocaten hebben ondanks herhaaldelijk aandringen al een document met de precieze inhoud kunnen inzien. Er is iets raars aan de hand", stelt Bonte.

De beslissing heeft volgens de burgemeester voor Vilvoorde nochtans heel wat consequenties. "Er is vooreerst het feit dat aan de plannen voor Uplace kennelijk niets verandert. Om de mobiliteitsproblemen te verminderen heeft men daarnaast beslist dat een aantal geplande handelsactiviteiten niet meer kunnen in Vilvoorde. Ik heb hier ondertussen al een aantal investeerders, die onder meer voor de Renault- en CAP-site plannen hadden, over de vloer gehad om te vragen of hun projecten nog kunnen doorgaan. Ik kan hen niet antwoorden", aldus Bonte.

"Terwijl het Vilvoords gemeentebestuur nog niet precies weet wat er beslist is, ligt er echter al wel een rapport op tafel van een studiebureau dat de consequenties van het kersverse plan voor de mobiliteit becijferd heeft. Omdat de auteur van de studie niet alleen voor de Vlaamse regering werkt maar ook voor Uplace denk ik dat de critici die gewag maken van partijdigheid gelijk hebben."

3 Burgemeester Hans Bonte van Vilvoorde.
PHOTO_NEWS Burgemeester Hans Bonte van Vilvoorde.

Lees meer