2 Nicolas Ledent en Wilbert Stoefs.
photo_news Nicolas Ledent en Wilbert Stoefs.

Verslag over Samusocial legde pijnpunten bloot, maar geen spoor van zitpenningen

Het verslag van de Inspectie Financiën over Samusocial uit 2013 legde een aantal onregelmatigheden bloot bij het gebruik van de subsidies van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommisie (GGC) aan Samusocial. De meeste pijnpunten zijn weggewerkt in het beheerscontract tussen de GGC en Samusocial uit 2015, maar inzake overheidsopdrachten worden de regels nog steeds niet altijd opgevolgd. De boekhouding van de vzw was summier, maar toont wel aan dat de meeste uitgaven stroken met haar sociale opdracht.

Dat bleek vandaag tijdens de hoorzitting van Wilbert Stoefs en Nicolas Ledent, gewestelijke inspecteurs op het gewestelijk niveau, in de parlementaire onderzoekscommissie Samusocial in het Brussels Parlement.

Subsidies

Stoefs, die donderdag reeds voor de onderzoekscommissie verscheen als één van de twee permanent genodigden van de GGC bij Samusocial, gaf meer toelichting over het verslag over de efficiëntie van de subsidies aan Samusocial dat hij in 2013 op vraag van het Verenigd College van de GGC opstelde. Er bleken heel wat onregelmatigheden te bestaan binnen het gebruik van subsidiegelden. Het gaat onder meer om de riante verloning van directrice Peraïta (192.705,34 euro bruto, waarvan 33.000 euro premies voor overuren; de reis naar Alicante met het personeel; vermoedens van dubbele financiering; fouten in de boekhouding; het niet-respecteren van procedures van openbare aanbestedingen; en een onduidelijke vergoedingspolitiek). Er is ook sprake van facturen zonder rechtvaardiging zoals de factuur van 25.000 euro aan Médecins du Monde.

Nicolas Lendent stelde dat de boekhouding van Samusocial erg summier was. Vaak ging het slechts om één regel zonder veel uitleg. Maar meestal was er wel een rechtstreekse link met de sociale opdracht van de daklozenorganisatie, voegde hij eraan toe. Hij wees erop dat het rapport geen audit was van Samusocial, aangezien enkel de financiële stromen werden onderzocht. Er waren dus ook geen contacten met Samusocial. Hij merkte nog op dat bij het onderzoek geen documenten gevonden werden waarin sprake was van zitpenningen. In 2013 kreeg Samusocial 1,2 miljoen euro aan structurele subsidies van de Gemeenschappelijk Gemeenschapscommissie GGC en 1,35 miljoen euro aan projectmatige subsidiëring voor de winteropvang.

Aan het hoofddoel van het verslag, het onderzoek naar mogelijke dubbele financiering, werd niet tegemoetgekomen, vermits de regionale inspecteurs geen informatie van het federale niveau kregen over de federale subsidies

Remedies

Het rapport wees op een gebrek aan transparantie en reikt een aantal remedies aan, zoals een vereenvoudiging van de subsidieregels, een controle op dubbele boekhouding en het gebruik van een analytische boekhouding. Maar aan het hoofddoel van het verslag, het onderzoek naar mogelijke dubbele financiering, werd niet tegemoetgekomen, vermits de regionale inspecteurs geen informatie van het federale niveau kregen over de federale subsidies. Ook al liet de regering in de Senaat weten dat alle gevraagde informatie werd overgemaakt aan de Brusselse inspecteurs van Financiën.

2
belga

Lees meer