2 .
Shutterstock .

Vivaldi-regering wil vanaf 2026 enkel nog elektrische bedrijfswagens

“Alle nieuwe bedrijfswagens moeten tegen 2026 broeikasvrij zijn.” Dat is een van de groene maatregelen waarover de zeven partijen die samen een Vivaldi-regering willen vormen het eens zijn, zo blijkt uit de onderhandelingsnota van de preformateurs Egbert Lachaert (Open Vld) en Conner Rousseau (sp.a), die De Tijd kon inkijken.

“De maatregel gaat in 2026 in en het gaat enkel over nieuwe wagens”, zegt een betrokkene. Voor lopende contracten verandert niets. De onderhandelaars verwachten weinig problemen. “Vanaf dan moeten er genoeg elektrische modellen beschikbaar zijn.”

De Vlaamse milieukoepel Bond Beter Leefmilieu (BBL) reageert enthousiast. “Het is een zeer goede maatregel”, zegt Mathias Bienstman, beleids- en projectcoördinator van BBL. Maar hij wil hem al in 2023 doen ingaan en niet pas in 2026.

“De maatregel dringt de luchtvervuiling terug”, zegt Bienstman. “Hij reduceert broeikasgasemissies met miljoenen tonnen in 2030 en is goed voor de Belgische economie. Maar we willen dat alle nieuwe bedrijfswagens al emissievrij zijn in 2023. Over twee jaar zal er al een ruim aanbod zijn van betaalbare elektrische voertuigen met een bereik van meer dan 350 kilometer op een volle batterij. De maatregel moet samengaan met de onmiddellijke stopzetting van terugbetaling van brandstofkosten voor privéverplaatsingen.”

Over andere klimaatmaatregelen en de kernuitstap is de tekst van de preformateurs vaag. “De afhankelijkheid van kernenergie in onze energieproductie wordt tijdens deze legislatuur voort afgebouwd”, staat in de nota. Of het vanaf 2025 afgelopen is met nucleaire energie of dat toch nog twee centrales openblijven, is nog een knelpunt aan de onderhandelingstafel.

Haalbaar?

“Wij stellen ons ernstige vragen bij de haalbaarheid, want er liggen nog enkele belangrijke hobbels op de weg”, reageert Joost Kaesemans, woordvoerder van Febiac, de federatie van de automobiel- en tweewielerindustrie. “Het was wellicht beter geweest om de Belgische plannen af te stemmen met wat in de rest van Europa gebeurt”, voegt Filip Ryant van Traxio daaraan toe. “Daar ligt de focus eerder richting 2030. Vandaag is rijden met een elektrisch voertuig (EV) namelijk nog niet voor iedereen praktisch en financieel haalbaar. Denk bijvoorbeeld aan personen die in de thuiszorg werken, die in een stedelijke omgeving wonen of gehuisvest zijn in een woning zonder laadmogelijkheid. Zij kunnen ook niet laden op het werk en publieke laadmogelijkheden zijn zeker niet overal beschikbaar.” 

Ook mobiliteitsorganisatie Touring vindt 2026 te vroeg. Touring vreest dat er tegen die datum nog niet voldoende laadinfrastructuur zal zijn en dat voor veel bedrijven de prijzen van elektrische voertuigen nog veel te hoog zullen zijn. Daarom stelt Touring voor om vanaf 2030 enkel nog elektrische, plug-in hybrides en hybrides als bedrijfswagens toe te laten. De mobiliteitsorganisatie benadrukt dat de impact van de bedrijfsvoertuigen op klimaat en congestie wordt overschat. “Het zijn de meeste ecologische voertuigen die rondrijden. Het is niet zo’n goed idee om deze sector zo snel onder druk te zetten. Misschien moeten we de kans bieden aan ondernemingen om eerst uit deze economische crisis te geraken”, klinkt het.

Het mobiliteitsbudget moet volgens Touring bovendien “veel aantrekkelijker worden gemaakt, zodat meer werknemers de keuze nu al maken voor een milieuvriendelijke wagen of om hun budget volledig te spenderen aan alternatieve verplaatsingsmodi”. 

Onvoldoende

Natuur- en milieubeschermingsorganisatie WWF vindt het voorstel dan weer onvoldoende. “2026 is te laat en bovendien moeten nu ook snel de brandstofkosten aangepakt worden”, zegt woordvoerder Koen Stuyck. WWF wil dat er gestart wordt met een uitfasering van de fiscale gunstregeling voor salariswagens door de terugbetaling van brandstofkosten voor privéverplaatsingen onmiddellijk te stoppen en door de verloning met wagens stop te zetten ten laatste tegen 2030, met aandacht voor het loon van de werknemers die er nu van gebruik maken.

Daarnaast moeten volgens WWF alle bedrijfswagens emissievrij gemaakt worden tegen 2023 en moet de terugbetaling van de professionele diesel en andere subsidies voor vervuiling stopgezet worden. 

Pensioenen

In de nota wordt voorts een centrumkoers uitgestippeld. Belangrijke maatregelen van de regering-Michel, zoals de verhoging van de wettelijke pensioenleeftijd, de taxshift en de hervorming van de vennootschapsbelasting, blijven behouden. Nieuwe diepgaande hervormingen blijven op die vlakken wel uit. Er wordt ook nog gewag gemaakt van een geleidelijke verhoging van de minimumpensioenen tot 1.500 euro netto voor wie een volledige loopbaan van 45 jaar achter de rug heeft.

2 Preformateurs Egbert Lachaert (Open Vld) en Conner Rousseau (sp.a).
Photo News Preformateurs Egbert Lachaert (Open Vld) en Conner Rousseau (sp.a).

Lees ook:

Kan je werkgever je verplichten over te stappen op een elektrische wagen? (+)

189 reacties

Alle reacties zijn welkom zolang ze voldoen aan de do's en don'ts die je hier kan terugvinden: gedragsregels. Elke dag ontvangen wij duizenden reacties, het kan enkele uren duren voor jouw reactie wordt geplaatst. Wordt jouw reactie afgekeurd dan werd er geoordeeld dat deze onze gedragsregels schendt.
  • anna vandenberg

    Jorie , hebben ze alles meegerekend de CO2 uitstoot van bij delven van de metalen voor de batterijen, transport tot de productie en recyclage, de milieu en klimaat impact. De CO2 en schadelijk gassen uitstoot, de milieu en klimaat impact van de gascentrales en windmolens die ze nog moeten bouwen, hoeveel bomen en openruimten en gaan er verdwijnen, ik denk niet dat niemand bij Groen dat kan berekenen, enkel de lobbyisten die hebben de rekening al gemaakt hoe vlug ze miljardair gaan worden.

  • jorie Vanderperren

    Super! Eindelijk de daad bij het woord. 5 Minuten politieke moed.

Lees meer